หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ รพ. มีเคส ผู้ป่วย U/D: AF, HT แพทย์ยืนยันสั่งใช้ carvedilol (12.5) 0.5*2 pc คู่กับ propranolol (10) 1*2 pc สามารถใช้คู่กันได้หรือไม่คะ

ถามโดย ต้นไม้ เผยแพร่ตั้งแต่ 26/01/2023-09:53:15 -- 1,011 views
 

คำตอบ

Carvedilol และ propranolol จัดเป็น non-selective beta blocker ทั้งคู่ จากการสืบค้นหลักฐานทางวิชาการยังไม่พบข้อมูลหรือรายงานการสั่งใช้ยาทั้งสองตัวคู่กัน ประกอบกับยาทั้งสองตัวสามารถเกิดอันตรกิริยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด bradycardia[1-3] ดังนั้นคำสั่งใช้ยาสองชนิดข้างต้นร่วมกันอาจมีแนวโน้มเป็นความผิดพลาดทางยาได้ จึงอาจต้องสอบถามแพทย์เพื่อยืนยันข้อบ่งใช้ของยาแต่ละตัวอีกครั้ง และหากแพทย์ยืนยันการสั่งใช้ร่วมกันควรติดตามการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด รวมถึงควรให้ความรู้ผู้ป่วยถึงอาการที่ควรเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาร่วมกัน เช่น อาการหน้ามืด หรือ ความดันโลหิตต่ำ[1] เป็นต้น

Reference:
1. Propranolol and Carvediolol drug interaction. Uptodate. [Internet]. [cited 2023 Jan 2]. Available from: https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-document
2. Lu HT, Kam J, Nordin RB, Khelae SK, Wang JM, Choy CN, Lee CY. Beta-blocker use and risk of symptomatic bradyarrhythmias: a hospital-based case-control study. Am J Geriatr Cardiol. 2016;13(9):749.
3. Sharifpour A, Sadeghi M, Zakariaei Z, Soleymani M. Seizures and irreversible cardiogenic shock following propranolol poisoning: report of 2 cases and literature review. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 2022;15:1-3.

Keywords:
carvedilol, propranolol, beta-blocker, bradycardia





หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้