หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Cranberry มีกลไกอย่างไรในการรักษาหรือป้องกัน UTI มีประโยชน์ต่อผู้เป็น UTI จริงมั้ย ต้องกินขนาดเท่าไหร่ ระยะเวลานานเท่าไหร่ ใช้ระยะยาวได้มั้ย

ถามโดย ดีดี้ เผยแพร่ตั้งแต่ 28/11/2022-12:19:16 -- 1,141 views
 

คำตอบ

Cranberry มีส่วนประกอบที่คาดว่าจะยับยั้งการเกาะตัวของเเบคทีเรียที่เนื้อเยื่อกระเพาะปัสสาวะ [1] แต่เมื่อพิจารณาจากผลวิจัยในภาพรวมยังพบความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาแต่ละฉบับ สำหรับประโยชน์จากการรับประทาน cranberry เพื่อลดอาการและอาการแสดงของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบบไม่ซับซ้อนหรือการป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ (ลดความถี่ในการติดเชื้อ) ได้[2],[3] โดยขนาดการรับประทาน cranberry ในงานวิจัยจะมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาดที่รับประทาน เช่น รูปแบบน้ำ cranberry รับประทานวันละ 300-1,000 มิลลิลิตร รูปแบบเม็ดวันละ 1,000 มิลลิกรัม รูปแบบอบแห้งวันละ 600-1,200 มิลลิกรัม รูปแบบผงที่บรรจุในแคปซูลวันละ 500-1,000 มิลลิกรัม แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้งต่อวัน [2],[3] ในกรณีของการรับประทาน cranberry ติดต่อกัน มีรายงานพบว่าการรับประทาน cranberry นานติดต่อกัน 2-3 เดือน พบอาการข้างเคียง ได้แก่ อ่อนแรง ปวดท้องน้อย มีไข้ต่ำ แสบร้อนกลางอกได้ [3] และการรับประทานนานติดต่อกัน 6-12 เดือนพบอาการข้างเคียง ได้แก่ แสบร้อนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ภาวะกระเพาะและลำไส้อักเสบ [2] แต่ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงอื่น ๆ เช่น การถูกนำส่งโรงพยาบาล การเสียชีวิต[3] อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงข้างต้นเป็นข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ในรูป cranberry เดี่ยว ไม่ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มี cranberry และสารอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบร่วมกัน ดังนั้นจากข้อมูลงานวิจัยที่มีความไม่สอดคล้องกัน จำนวนการศึกษาที่มีคุณภาพที่ยังไม่มากพอ และมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยมีขนาดเล็ก จึงทำให้ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า cranberry มีประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะชนิดไม่ซับซ้อน ดังนั้นหากผู้ถามคาดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการรับประทาน ควรใช้ในขนาดที่มีการศึกษา และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนติดตามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการรับประทานติดต่อกันในระยะยาว

Reference:
1.Hisano M, Bruschini H, Nicodemo AC, Srougi M. Cranberries and lower urinary tract infection prevention. Clinins. 2012;67(6):661-7.

2.Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections (Review). Cochrane Database of Systematic Review 2012;10:1-70.

3.Gbinigie OA, Spencer EA, Heneghan CJ, Lee JJ, Butler CC. Cranberry Extract for Symptoms of Acute, Uncomplicated Urinary Tract Infection: A Systematic Review. Antibiotics. 2021:1-14.

Keywords:
cranberry, UTIs, urinary tract infections, prevention, treatment

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้