หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับประทาน ไอเอ็นแอล แคลเซียม อันตรายไหม จริงๆแล้วจำเป็นต้อง ใครรับประทานบ้าง

ถามโดย ภัสสิรินทร์ ตันพิริยชัย เผยแพร่ตั้งแต่ 07/11/2022-11:41:02 -- 10,821 views
 

คำตอบ

ไอเอ็นแอล แคลเซียม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[1] ซึ่งผ่านการตรวจสอบเอกสารเชิงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นแล้วโดยองค์การอาหารและยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคใด ๆ เว้นแต่จะมีงานวิจัยทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาโรคในมนุษย์อย่างเพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยเฉพาะที่ยืนยันประสิทธิภาพในการรักษาโรคใด ๆ ดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์ในขนาดตามฉลากจึงเป็นไปเพื่อเสริมปริมาณแคลเซียมและมีโอกาสเกิดความเป็นพิษจากแคลเซียมน้อย หากไม่ได้รับประทานแคลเซียมจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้ถามปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อประเมินความจำเป็นต่อการได้รับแคลเซียมต่อไป โดยทั่วไปแคลเซียมมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะมีภาวะขาดแคลเซียม (calcium deficiency) หรือมีระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ (hypocalcemia) จากสาเหตุต่างๆ ผู้ที่มีภาวะกระดูกบาง (osetomalacia) กระดูกพรุน (osteoporosis) หรือผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ต่ำ (hypoparathyroidism) ซึ่งความต้องการแคลเซียมนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน เช่น 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ใหญ่ และมักได้รับอย่างเพียงพอจากการรับประทานอาหารในแต่ละวันอยู่แล้ว ยกเว้นมีโรคหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ความต้องการแคลเซียมสูงขึ้นและอาจจำเป็นต้องรับประทานแคลเซียมเสริม นอกจากนี้การรับประทานแคลเซียมอาจมีอาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้ เช่น ท้องผูก ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เป็นต้น[2]

Reference:
1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอเอ็นแอล แคลเซียม. ตรวจสอบการอนุญาต. [เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2565]. เข้าถึงจาก: https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/PRODUCT/FRM_PRODUCT_FOOD.aspx?fdpdtno=1210944810275
2. Plantz MA, Bittar K. Dietary Calcium. [Updated 2022 May 22]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549792/

Keywords:
แคลเซียม

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้