หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาที่มีส่วนประกอบของ Dolutegravir/Tenofovir/Lamivudine มี drug interaction กับยา molnupiravir หรือ flavivirus ไหมครับ

ถามโดย Pp เผยแพร่ตั้งแต่ 08/11/2022-07:39:42 -- 1,212 views
 

คำตอบ

ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลอันตรกิริยา (drug interaction) ระหว่างการใช้ยา dolutegravir/tenofovir/lamivudine ร่วมกับ molnupiravir หรือ favipiravir แต่จากคุณสมบัติของยาพบว่า favipiravir อาจลดการขับทิ้งของยา tenofovir และอาจเกิดการสะสมของยาและอาการข้างเคียงจากยา tenofovir ได้[1,2] ดังนั้นหากจำเป็นต้องรับประทานยาคู่ดังกล่าวควรแจ้งแพทย์ที่เป็นผู้สั่งจ่ายยา เพื่อให้มีการติดตามอาการข้างเคียงจากยาอย่างเหมาะสม[3,4]

Reference:
1. Liverpool Drug Interactions Group. Evaluating the drug-drug interaction risk of experimental COVID-19 therapies. [Internet]. 2020. [cited 28 November 2022]. Available from: https://www.lpnh.go.th/files/drug/Covid_drugs%20DI%20Metabolism_Web_2020_Apr03.pdf
2. Micromedex. Dolutegravir Sodium. [Database on the internet]. [cited 28 November 2022]. Available from: https://www-micromedexsolutions-com.ejournal.mahidol.ac.th/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=headerLogout#
3. National Institutes of Health. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. [Internet]. 2022. [cited 28 November 2022]. Available from: https://files.covid19treatmentguidelines.nih.gov/guidelines/covid19treatmentguidelines.pdf
4. Centers for Disease Control and Prevention. HIV and COVID-19 Basics. [Internet]. 2022. [cited 28 November 2022]. Available from: https://www.cdc.gov/hiv/basics/covid-19.html

Keywords:
โควิด 19, HIV, dolutegravir, tenofovir, lamivudine, molnupiravir, favipiravir

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้