หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา เซ็นซิล ตัวยา ซิทิริซิน เป็น G6PD สามารถใช้ยานี้ได้ไหม

ถามโดย ชัยวัฒน์ เผยแพร่ตั้งแต่ 16/08/2022-21:57:36 -- 2,235 views
 

คำตอบ

โรคจีซิกพีดีหรือโรคพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency หรือ glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เอนไซม์จีซิกพีดีมีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่าปกติ จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก โดยเฉพาะเมื่อได้รับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชัน (oxidative stress) เช่น โรคติดเชื้อ ยา อาหาร สารเคมี บางชนิด ยาเซ็นซิล (Zensil) มีตัวยาสำคัญคือ cetirizine ซึ่งเป็นยาต้านฮีสตามีน พบชื่อ cetirizine ปรากฏอยู่ในรายการยาที่ระบุว่าไม่ให้ใช้ในผู้ที่พร่องเอนไซม์จีซิกพีดีซึ่งรวบรวมไว้เมื่อปี ค.ศ. 2005 หรือ พ.ศ 2548 (www.rddiagnostics.com/g6pd_disorder2.htm) แต่จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นจนถึงขณะนี้ไม่พบว่ายาดังกล่าวอยู่ในรายการยาที่ห้ามใช้ในผู้ที่พร่องเอนไซม์จีซิกพีดี นอกจากนี้ข้อมูลจากหน่วยงานอิสระที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการใช้ cetirizine กับการเกิดโรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกเพราะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี ซึ่งในเบื้องต้นมีข้อมูลจาก 16,735 คน (ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565) ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับโรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกเพราะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีในผู้ที่ใช้ cetirizine ด้วยเหตุนี้จากข้อมูลที่มีอยู่คาดว่าผู้ที่เป็นโรคจีซิกพีดีสามารถใช้ยา cetirizine ได้ อย่างไรก็ตามขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง “โรคจีซิกพีดี...ยาและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/490

Reference:
1. R & D Diagnostics Ltd. Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency (G-6-PD). List of contraindicated drugs & foodstuff, last edited on 05/07/2005. http://www.rddiagnostics.com/g6pd_disorder2.htm.
2. eHealthMe. Cetirizine hydrochloride and anemia - hemolytic due to G6PD deficiency - a phase IV clinical study of FDA data. https://www.ehealthme.com/ds/cetirizine-hydrochloride/anemia-hemolytic-due-to-g6pd-deficiency/

Keywords:
cetirizine, glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD deficiency, โรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ ผิวหนังและเครื่องสำอาง อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้