หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบค่ะว่าเราสามารถใช้ ยา ergonovine หรือ ว่า ondansetron แทน sumatriptan เพื่อรักษาอาการไมเกรน ได้มั้ยคะ

ถามโดย Jomo เผยแพร่ตั้งแต่ 23/10/2021-20:38:15 -- 92 views
 

คำตอบ

ยาซูมาทริปแทน (sumatriptan) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคไมเกรนที่มีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน ส่วนยาเออร์โกโนวีน (ergonovine) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเออร์โกเมทรีน (ergometrine) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะตกเลือดจากการคลอด หรือจากการแท้งบุตรที่เกิดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (แม้ว่าจะมีผู้ที่นำยานี้มาใช้รักษาโรคไมเกรนในบางกรณี) และยาออนแดนซีทรอน (ondansetron) มีข้อบ่งใช้สำหรับลดอาการอาเจียนที่เกิดจากยาต้านมะเร็ง การฉายรังสี และอาการอาเจียนภายหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตามมีการนำยานี้มาใช้รักษาโรคไมเกรนเมื่อมีอาการอาเจียนร่วมด้วย ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นยาเออร์โกโนวีนและยาออนแดนซีทรอนจึงไม่ใช่ยาที่จะนำมาใช้ทดแทนยาซูมาทริปแทน

Reference:
1. MIMS online. Thailand: MIMS Thailand. Sumatriptan, ondansetron, ergometrine (erogonovine). Available from: https://www.mims.com/thailand/.
2. Baron EP, Tepper SJ. Revisiting the role of ergots in the treatment of migraine and headache. Headache. 2010;50(8):1353-61.

Keywords:
ergonovine, ergometrine, ondansetron, sumatriptan, ซูมาทริปแทน, เออร์โกโนวีน, เออร์โกเมทรีน, ออนแดนซีทรอน, ไมเกรนชนิดเฉียบพลัน

ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020