หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ มีกี่แบบ 1.บางท่านบอกว่าเค้าบรรจุมาพร้อมเข็มเลย 2.บางท่าน บอกว่าบรรจุในขวดยาสำหรับการใช้ฉีดหลายครั้ง

ถามโดย อู๊ดดี้ เผยแพร่ตั้งแต่ 09/09/2021-03:58:12 -- 328 views
 

คำตอบ

วัคซีนโควิด-19 ของซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 vaccine) บรรจุใน 2 รูปแบบ (สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร) คือ (1) บรรจุในกระบอกฉีดยาแบบพร้อมใช้ (auto-disable prefilled syringe) สำหรับการฉีดให้ 1 คนและ (2) บรรจุในขวดยาสำหรับการฉีดให้ 1 คน (single-dose vial) ซึ่งต้องใช้เข็มฉีดยาดูดยาขึ้นมา ขณะนี้ยังไม่พบชนิดบรรจุขวดสำหรับการใช้ฉีดหลายครั้ง (multiple-dose vial) หรือ 1 ขวดฉีดได้หลายคน รายละเอียดอื่น ๆ ของวัคซีนซิโนฟาร์มอ่านได้จากบทความ เรื่อง “ข้อมูลเปรียบเทียบวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรอง” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/577

Reference:
COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Sinopharm). https://www.who.int/publications/m/item/sinopharm-vero-cell---inactivated-covid-19-vaccine

Keywords:
Sinopharm COVID-19 vaccine, วัคซีนซิโนฟาร์ม, รูปแบบบรรจุ

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020