หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉีดวัคซีนเอสตรัามาได้ 2 วัน สามารถทานยาละลายเสมหะได้มั้ยคะ

ถามโดย อลิซ เผยแพร่ตั้งแต่ 14/08/2021-23:35:10 -- 733 views
 

คำตอบ

จากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (product informaion) ของวัคซีนแอสทราเซเนกาพบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนนี้กับยาอื่น และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่พบรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนดังกล่าวกับยาละลายเสมหะทั้งหลาย เช่น แอมบร็อกซอล (ambroxol), บรอมเฮกซีน (bromhexine), คาร์โบซีสเทอีน (carbocisteine), อะเซทิลซีสเทอีน (acetylcysteine) นอกจากนี้ไม่พบว่าการรับประทานยาละลายเสมหะที่กล่าวมาจะมีผลกระทบต่อฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนชนิดใดซึ่งรวมถึงวัคซีนแอสทราเซเนกา ดังนั้นหากจำเป็นต้องรับประทานยาละลายเสมหะภายหลังฉีดวัคซีนแอสทราเซเนกาจึงสามารถทำได้

Reference:
1. COVID-19 Vaccine AstraZeneca solution for injection. https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/pl-azd1222-en.pdf
2. Interactions information for COVID-19 Vaccine AstraZeneca. https://www.sps.nhs.uk/articles/interactions-information-for-covid-19-vaccine-astrazeneca/

Keywords:
ambroxol, bromhexine, carbocisteine, acetylcysteine, วัคซีนโควิด-19, ยาละลายเสมหะ

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020