หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นโรคกระเพาะอยู่ครับ หมอให้ทานยา “Bowa Gel” Antacid (Alum milk) Suspension ทาน 4 เวลา หลังอาหาร และก่อนนอน อยากทราบว่าสามารถทานพร้อมยา Amitriptyline 10mg ได้ไหมครับ พอดีหมอทางเดินปัสสาวะสั่งให้ทาน 1 เม็ดก่อนนอนเหมือนกันครับ

ถามโดย Ben เผยแพร่ตั้งแต่ 10/04/2021-20:31:11 -- 56 views
 

คำตอบ

Bowa Gel® เป็นยาลดกรด มีตัวยาอะลูมินัมไฮดร็อกไซด์ (aluminum hydroxide), แมกนีเซียมไฮดร็อกไซด์ (magnesium hydroxide) และไซเมทิโคน (simethicone) ยาลดกรดจัดเป็นยาที่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ไม่ดี โดยเฉพาะอะลูมินัมไฮดร็อกไซด์ซึ่งอาจถือว่าเป็นยาที่ไม่ถูกดูดซึม ยาลดกรดจึงอาจดูดซับยาอื่นได้หากรับประทานพร้อมกัน ทำให้ประสิทธิภาพของยาอื่นนั้นลดลง โดยทั่วไปจะแนะนำให้รับประทานยาอื่นก่อนรอจนยาถูกดูดซึมเข้าร่างกายแล้วจึงรับประทานยาลดกรด หรือหากรับประทานยาลดกรดก่อนจะให้รอไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงจึงรับประทานยาอื่นได้ อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลโดยตรงถึงผลกระทบของยาลดกรดต่อการดูดซึมยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline) เพียงแต่มีการคาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แม้ยาอะมิทริปไทลีนขนาด 10 มิลลิกรัมจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้หมดแต่ใช้เวลานาน เกิดระดับยาสูงสุดในเลือดราว 4 ชั่วโมงหลังรับประทานยา (หากยาขนาดสูงขึ้นจะใช้เวลานานกว่านี้) ดังนั้นหากรับประทานยาอะมิทริปไทลีนขนาด 10 มิลลิกรัมก่อน อาจต้องรอเวลานานใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ระบุข้างต้น ด้วยเหตุนี้หากเกิดความยุ่งยากในการจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาทั้งโรคทางเดินอาหารและโรคทางเดินปัสสาวะถึงความจำเป็นที่จะใช้ยาลดกรดและยาอะมิทริปไทลีนในระยะยาว [Keywords: ยาลดกรด, อะมิทริปไทลีน, amitriptyline]
Reference:
1. The electronic medicines compendium (emc). Amitriptyline 10mg Tablets BP. https://www.medicines.org.uk/emc/product/5698/smpc#PHARMACOKINETIC_PROPS
2. Gupta SK, Shah JC, Hwang SS. Pharmacokinetic and pharmacodynamic characterization of OROS and immediate-release amitriptyline. Br J Clin Pharmacol 1999;48:71-8.
3. Hollister LE. Chapter 2 Psychotropic drug interactions. In: Career Teacher Center, State University of New York Downstate Medical Center and National Institue of Drug Abuse. Frequently Prescribed and Abuse Drugs, their indications, efficacy and rational prescribing (NTS Medical Monograph, Volume 2, No. 1), 1980, pp. 7-20.
ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020