หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกเป็น G6PD แม่ให้นมกินยาแก้ท้องผูกได้ไหม ยาระบายแมกนีเซีย

ถามโดย Sky เผยแพร่ตั้งแต่ 05/04/2021-20:21:24 -- 82 views
 

คำตอบ

ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ยาระบายแมกนีเซีย (milk of magnesia) ในผู้ป่วยโรคจีซิกพีดี (G6PD deficiency) ในยาระบายแมกนีเซียตัวยาสำคัญคือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide) ซึ่งแมกนีเซียมในยาระบายถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้า ๆ ได้ราว 30-50% และถูกขับออกทางน้ำนมได้เล็กน้อย แมกนีเซียมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารของทารกได้ไม่ดี มีข้อมูลระบุว่าไม่พบผลเสียประการใดต่อทารกที่ดื่มนมแม่ที่ได้รับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ อย่างไรก็ตามในเอกสารที่เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาระบายแมกนีเซียบางยี่ห้อแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ในแม่ที่ให้นมลูก (แม้ไม่เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่อผู้ที่เป็นโรคจีซิกพีดี) ดังนั้นหากช่วงที่แม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาระบายดังกล่าว แนะนำว่าควรจัดเวลาที่เหมาะสมในการให้นมลูก (นมแม่มีประโยชน์ต่อลูกมาก) โดยให้นมก่อนบริโภคยาหรือหลังบริโภคยาใหม่ ๆ หากไม่สามารถให้นมช่วงดังกล่าวอาจปั้มนมเก็บไว้หรือให้นมอื่นเสริมสลับกับนมแม่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง โรคจีซิกพีดี...ยาและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง | โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/490 [Keywords: ยาระบายแมกนีเซีย, แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์, โรคจีซิกพีดี, milk of magnesia, magnesium hydroxide, G6PD deficiency]
Reference:
1. Magnesium hydroxide. Drugs and lactation database (LactMed). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), October 31, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501338/
2. The electronic medicines compendium (emc). Phillips’ Milk of Magnesia. https://www.medicines.org.uk/emc/product/173/smpc#gref.
ทางเดินอาหาร อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020