หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุ 52 ปี และกระดูกบางมากขึ้น ขอสอบถาม แคลเซียมที่มี ใน 1 แคปซูลมีแคลเซียมแอลทีโอเนต 1000 มก ถ้าดิฉันต้องการแคลเซียมเสริม 1000 มก.ตามแพทย์สั่ง ต้องกินกี่แคปซูล ตามที่ศึกษามา L-threonate ดูดซึมได้ 90% ให้แคลเซียม 13% ใน 1 แคปซูลจะให้แคลเซียมกี่มก. และดิฉันต้องทานกี่แคปซูลต่อวัน รบกวนอธิบายละเอียดค่ะ เพราะศึกษามาสับสนมากค่ะ

ถามโดย วิ เผยแพร่ตั้งแต่ 20/10/2020-08:51:01 -- 2,785 views
 

คำตอบ

แคลเซียมแอลทรีโอเนต (calcium L-threonate) ให้ธาตุแคลเซียมประมาณ 13% ของน้ำหนัก ดังนั้นแคลเซียมแอลทรีโอเนตขนาด 1,000 มิลลิกรัม จะให้แคลเซียมประมาณ 130 มิลลิกรัม หากต้องการได้รับแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม ต้องรับประทานแคลเซียมแอลทรีโอเนตประมาณ 7 หรือ 8 แคปซูล/วัน แต่อย่างไรก็ตามเราได้รับแคลเซียมจากอาหาร เช่น นม เนย เต้าหู้ บร็อคโคลี เมล็ดธัญพืช ในกรณีได้รับแคลเซียมไม่เพียงพออาจรับประทานยาเสริมแคลเซียม มักได้รับในขนาด 500 มิลลิกรัม/วัน (เทียบเท่ากับแคลเซียมแอลทรีโอเนต 3 หรือ 4 แคปซูล/วัน) Keywords: calcium L-threonate, แคลเซียมแอลทรีโอเนต

Reference:
1. Rosen HN, Drezner MK. Overview-of-the-management-of-osteoporosis-in-postmenopausal-women. Uptodate.com. 2020. Available from: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-osteoporosis-in-postmenopausal-women?search=osteoporosis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H3
2. Wang HY, Hu P, Jiang J. Pharmacokinetics and safety of calcium L-threonate in healthy volunteers after single and multiple oral administrations. Acta Pharmacol Sin 2011;32:1555-60.
3. European Food Safety Authority (EFSA). Opinion on calcium L-threonate for use as a source of calcium in food supplements. EFSA J 2008;866:1-20.

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020