หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Vitamin B1 Thiamine HCl กับ Thiamine Mononitrate มีความปลอดภัยในการรับประทานแตกต่างกันมั้ยครับ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย Thiamine mononitrate จะสลายเป็น nitrate แล้วทานติดต่อกันทุกวันจะเป็นอันตรายมั้ยครับ เมื่อเทียบกันแล้วทานเป็น HCl หรือ DiSulfide ดีกว่ารึไม่ครับ ขอบคุณมากครับ

ถามโดย บ้านยาเภสัช เผยแพร่ตั้งแต่ 14/07/2020-13:15:36 -- 3,697 views
 

คำตอบ

ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างไทอะมีน (thiamine) หรือวิตามินบีหนึ่งในรูปแบบเกลือแต่ละชนิด เช่น ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (thiamine hydrochloride) ไทอะมีนโมโนไนเตรต (thiamine mononitrate) ไทอะมีนเตตระไฮโดรเฟอร์ฟูริลไดซัลไฟด์ (thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide) ในรูปแบบรับประทาน แต่อย่างไรก็ตามไทอะมีนเป็นวิตามินที่ละลายน้ำ หลังจากรับประทานแล้ววิตามินชนิดนี้จะอยู่ในร่างกายได้ไม่นานและจะถูกกำจัดออกทางปัสสาวะ จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่มีรายงานความเป็นพิษจากการใช้ไทอะมีนในขนาดสูง และยังไม่มีการศึกษาถึงผลของเกลือแต่ละชนิดโดยเฉพาะเกลือโมโนไนเตรตว่าส่งผลอย่างไรต่อร่างกายในการใช้ระยะยาว อย่างไรก็ตามหากรับประทานไม่เกินขนาดแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารที่เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาก็จะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย Keywords: vitamin B1, thiamine hydrochloride, thiamine mononitrate, thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide, วิตามินบีหนึ่ง, ไทอะมีน

Reference:
1. Bettendorff L. Thiamin. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. 10th ed. Washington, DC: Wiley-Blackwell; 2012:261-79.
2. The electronic medicines compendium. Thiamine hydrochloride 100 mg tablets. 2018. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/product/5057/smpc

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้