หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากแพ้ Erythromycin ใช้ยา Proctosedyl กรณีเป็นริดสีดวงทวารได้หรือไม่ เพราะเหมือนจะมี antibiotics เป็นส่วนผสมอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหน

ถามโดย กระแต เผยแพร่ตั้งแต่ 10/07/2020-04:40:00 -- 11,554 views
 

คำตอบ

พร็อกโทซิดิล ชนิดยาเหน็บทวาร (Proctosedyl Suppository) เป็นยาที่ใช้รักษาริดสีดวงทวาร เป็นยาสูตรผสมที่มี hydrocortisone 5 มิลลิกรัม, cinchocaine HCl 5 มิลลิกรัม, framycetin sulfate 10 มิลลิกรัม และ aesculin 10 มิลลิกรัม ซึ่งยา framycetin sulfate เป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotic) จัดเป็นยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycosides) มีโครงสร้างต่างจากอิริโทรมัยซิน (erythromycin) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มแม็กโครไลด์ (macrolides) ความเสี่ยงในการแพ้ยาต่างชนิดกันมักเกิดกับยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน และจากการสืบค้นข้อมูลไม่พบรายงานการแพ้ยาข้ามกลุ่มระหว่าง กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์กับกลุ่มแม็กโครไลด์ ดังนั้นหากแพ้ยาอิริโทรมัยซินจึงสามารถใช้ยาพร็อกโทซิดิลได้ Keywords: ยารักษาริดสีดวงทวาร, อิริโทรมัยซิน, hydrocortisone, cinchocaine, framycetin, aesculin, erythromycin

Reference:
1. Proctosedyl. Mims.com. 2020.Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/proctosedyl
2. Hypersensitivity reactions to macrolides, aminoglycosides, tetracyclines, clindamycin, and metronidazole. Uptodate.com. 2020. Available from: https://www.uptodate.com/contents/hypersensitivity-reactions-to-macrolides-aminoglycosides-tetracyclines-clindamycin-and-metronidazole

Keywords:
-

ทางเดินอาหาร ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้