หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาหากแพ้ Erythromycin ใช้ยา proctosedyl กรณีเป็นริดสีดวงทวารได้หรือไม่ เพราะเหมือนจะมี antibiotics เป็นส่วนผสมอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหน


รหัสคำถาม: 7833 ถามโดย: กระแต (พยาบาล) เมื่อ: 10/07/2020-04:40:00 -- อ่านแล้ว 147 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

พร็อกโทซิดิล ชนิดยาเหน็บทวาร (Proctosedyl Suppository) เป็นยาที่ใช้รักษาริดสีดวงทวาร เป็นยาสูตรผสมที่มี hydrocortisone 5 มิลลิกรัม, cinchocaine HCl 5 มิลลิกรัม, framycetin sulfate 10 มิลลิกรัม และ aesculin 10 มิลลิกรัม ซึ่งยา framycetin sulfate เป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotic) จัดเป็นยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycosides) มีโครงสร้างต่างจากอิริโทรมัยซิน (erythromycin) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มแม็กโครไลด์ (macrolides) ความเสี่ยงในการแพ้ยาต่างชนิดกันมักเกิดกับยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน และจากการสืบค้นข้อมูลไม่พบรายงานการแพ้ยาข้ามกลุ่มระหว่าง กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์กับกลุ่มแม็กโครไลด์ ดังนั้นหากแพ้ยาอิริโทรมัยซินจึงสามารถใช้ยาพร็อกโทซิดิลได้

Keywords: ยารักษาริดสีดวงทวาร, อิริโทรมัยซิน, hydrocortisone, cinchocaine, framycetin, aesculin, erythromycin

อ้างอิงจาก:
1. Proctosedyl. Mims.com. 2020.Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/proctosedyl
2. Hypersensitivity reactions to macrolides, aminoglycosides, tetracyclines, clindamycin, and metronidazole. Uptodate.com. 2020. Available from: https://www.uptodate.com/contents/hypersensitivity-reactions-to-macrolides-aminoglycosides-tetracyclines-clindamycin-and-metronidazole


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล