หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาการใช้ยากลุ่ม macrolides ร่วมกับ domperidone สามารถให้ร่วมกันได้หรือไม่ ต้องระมัดระวังการเกิด QT prolongation มากแค่ไหนคะ (ห้ามใช้ร่วมกันหรือระมัดระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง)


รหัสคำถาม: 7541 ถามโดย: mp (เภสัชกร) เมื่อ: 26/10/2018-13:49:43 -- อ่านแล้ว 410 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยากลุ่ม macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin, azithromycin เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ ยาในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ (เกิด QT prolongation) และยังมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตับ (เช่น CYP3A4 ถึงแม้ว่ายาบางชนิดยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการยับยั้งเอนไซม์นี้ว่ามีมากน้อยเพียงใด) ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดยาบางชนิด (รวมถึง domperidone) ส่วน domperidone เป็นยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ยานี้มีผลข้างเคียงต่อการทำงานของหัวใจโดยทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติได้ และการกำจัดยานี้อาศัยเอนไซม์ตับ (CYP3A4 เป็นหลัก) ดังนั้นจึงไม่ใช้ยากลุ่ม macrolides ร่วมกับ domperidone เพราะส่งผลให้มีโอกาสเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติได้มากขึ้น

Keywords: macrolides, erythromycin, clarithromycin, azithromycin, domperidone, QT prolongation, คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

อ้างอิงจาก:
1. European Medicines Agency. PRAC recommends restricting use of domperidone. European Medicines Agency. 2014. Available from: https://www.ema.europa.eu
2. Simkó J, Lőrincz I. The cardiotoxicity of macrolides: the role of interactions. In: Mendez-Vilaz A, editor. Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education. Badajoz: Formatex Research Center; 2013. P.1941-9.
3. Health Science Authority, Singapore. New recommendations on the use of domperidone, 26 May 2017. Available from: https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2017/new-recommendationsontheuseofdomperidone.html


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล