หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการที่ยา hydroxyzine มีผลทำให้เกิด QT prolongation และจากคำแนะนำของ EMA ที่ระบุว่าให้ใช้ยาในขนาดที่ต่ำที่สุด และ ใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด จึงอยากทราบว่าสามารถใช้ได้นานที่สุดเป็นระยะเวลาเท่าไรคะ

ถามโดย mp เผยแพร่ตั้งแต่ 27/04/2020-23:27:17 -- 630 views
 

คำตอบ

ยา hydroxyzine เป็นยาต้านฮีสตามีนรุ่นแรก (first generation H1 antagonists) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่ายาแก้แพ้ ยานี้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติโดยทำให้ช่วงคิวทียาวขึ้น (QT-prolongation) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงตามมาได้ การเกิดช่วงคิวทียาวขึ้นนี้มีความสัมพันธ์กับขนาดยาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายงานส่วนใหญ่พบว่าผู้ป่วยที่เกิดช่วงคิวทียาวขึ้นเป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาในขนาดที่สูงเกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดได้กับขนาดยาที่ต่ำกว่านี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดช่วงคิวทียาวขึ้นจากเหตุอื่นร่วมด้วย เช่น ผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด การใช้ร่วมกับยาอื่นที่อาจทำให้เกิดช่วงคิวทียาวขึ้น (เช่น ยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม macrolides, ยาต้านเชื้อแบคทีเรียใน fluoroquinolones, ยาต้านเชื้อรากลุ่ม azoles) ผู้ที่มีภาวะแมเทบอลิซึมผิดปกติ เป็นต้น ทั้งนี้องค์กร European Medicine Agency (EMA) ได้ระบุขนาดยาสูงสุดที่ควรได้ต่อวันสำหรับผู้ป่วยต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของยาต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะไว้ดังนี้ - ผู้ใหญ่: ไม่ควรได้รับยามากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน - ผู้สูงอายุ: ไม่ควรใช้ยา hydroxyzine หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้ ไม่ควรได้รับยามากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อวัน - เด็ก: น้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม ไม่ควรได้รับยามากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัมใช้ขนาดยาเดียวกับผู้ใหญ่ สำหรับระยะเวลาในการใช้ยา hydroxyzine นั้นจะขึ้นอยู่กับข้อบ่งใช้ หากใช้บรรเทาอาการคันที่เกิดจากการแพ้จะใช้เฉพาะเวลามีอาการและไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เช่นเดียวกับการให้ก่อนการผ่าตัดเพื่อลดความวิตกกังวล ทำให้ง่วงและลดสารคัดหลั่งจะใช้เฉพาะคราว ส่วนการใช้ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลนั้นอาจต้องใช้ยานานหลายเดือน Keywords: hydroxyzine, QT-prolongation
Reference:
1. European Medicines Agency. New restrictions to minimise the risks of effects on heart rhythm with hydroxyzine-containing medicines, 2015. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/news/new-restrictions-minimise-risks-effects-heart-rhythm-hydroxyzine-containing-medicines.
2. Schlit AF, Delaunois A, Colomar A, Claudio B, Cariolato L, Boev R, et al. Risk of QT prolongation and torsade de pointes associated with exposure to hydroxyzine: re-evaluation of an established drug. Pharmacol Res Perspect 2017;5(3):e00309.
3. Guaiana G, Barbui C, Cipriani A. Hydroxyzine for generalised anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD006815.
4. Hydroxyzine hydrochloride. Product information. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/088617Orig1s043,088618Orig1s043,088619Orig1s044lbl.pdf
ผิวหนังและเครื่องสำอาง อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020