หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉีดยาคุมมา 5 ปี ถ้าเลิกฉีดความเสี่ยงมีลูกมากน้อยแค่ไหนคะ

ถามโดย ครุคริ เผยแพร่ตั้งแต่ 12/03/2020-16:50:22 -- 772 views
 

คำตอบ

การคุมกำเนิดสามารถทำได้หลายวิธี รวมถึงการใช้ยาฮอร์โมนชนิดฉีดซึ่งยาออกฤทธิ์ได้นาน จึงเพิ่มความสะดวกเนื่องจากไม่จำเป็นต้องรับประทานยาทุกวันเหมือนเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ตัวอย่างยา เช่น depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 150 มิลลิกรัม ทุก 3 เดือน มีการศึกษาในประชากรไทยพบว่าเมื่อหยุดยาฉีดคุมกำเนิด DMPA จะมีการกลับมาตั้งครรภ์ที่ระยะเวลา 9 เดือน (ค่ากลาง) นับจากฉีดยาครั้งสุดท้าย ขนาดยาโดยรวมทั้งหมดที่ได้รับและระยะเวลาที่ใช้ยาไม่สัมพันธ์กับการกลับมาตั้งครรภ์ ซึ่งโอกาสการกลับมาตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่หยุดยาฉีดกำเนิดครั้งสุดท้าย โดยพบว่าผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์ภายใน 1 ปีหลังหยุดยามี 21.8% และผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์ภายใน 2 ปีหลังหยุดยามี 7.9% ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ส่วนยาคุมกำเนิดชนิดฉีดทุกเดือน (Cyclofem® ซึ่งใน 0.5 มิลลิลิตร มีตัวยา medroxyprogesterone acetate 25 มิลลิกรัม และ estradiol cypionate 5 มิลลิกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกเดือน พบว่ากว่า 50% กลับมาตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือนหลังหยุดฉีดยา Keywords: depot medroxyprogesterone acetate, DMPA, estradiol cypionate, หยุดฉีดยาคุม, การกลับมาตั้งครรภ์
Reference:
1. Pardthaisong T. Return of fertility after use of the injectable contraceptive Depo Provera: up-dated data analysis. J Biosoc Sci 1984;16:23‐34.
2. Fotherby K, Howard G. Return of fertility in women discontinuing injectable contraceptives. J Obstet Gynaecol (Lahore). 1986;6(Suppl 2):S110‐S115.
3. Family Health International (FHI360). Contraceptive Technology and Reproductive Health Series: Section 2 - Progestin-only injectables. https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/Modules/INJ/s2pg15.htm
4. Bahamondes L, Lavín P, Ojeda G, Petta C, Diaz J, Maradiegue E, et al. Return of fertility after discontinuation of the once-a-month injectable contraceptive Cyclofem. Contraception 1997;55:307-10.
ฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020