หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากแพทย์สั่งใช้ยา Enoxaparin inj. sc. q 12 hr. เข้ารอบฉีดเวลา 6.00 น. และ 18.00 น. แต่พยาบาลลืมฉีด dose ุุ6.00 น. นึกได้ตอน 11.00 น. จะให้ฉีดหรือข้าม dose นี้ไปเลย

ถามโดย ห้องยาผูู้ป่วยใน เผยแพร่ตั้งแต่ 25/10/2019-11:35:02 -- 1,205 views
 

คำตอบ

กรณีผู้ป่วยไม่ได้รับยา enoxaparin ตามรอบการให้ยานั้น จากเอกสารที่เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว ระบุว่าหากลืมให้ยาภายในไม่กี่ชั่วโมงสามารถให้ยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ระยะเวลาที่ต้องให้ยารอบถัดไปให้ข้ามยามื้อนั้นไปโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า หรือหากลืมให้ยานานถึง 6 ชั่วโมง ให้ข้ามยามื้อนั้นไป การลืมให้ยานานถึง 5 ชั่วโมง (ตามที่ถามมานั้น) อาจถือหลักเดียวกัน คือข้ามยามื้อนั้นไป ซึ่งกรณีที่ข้ามการให้ยาไปนั้น มีการศึกษาพบว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด deep vein thrombosis ในผู้ป่วยที่มีแผลบาดเจ็บที่ได้รับการผ่าตัด แม้ว่าการข้ามเพียง 1 ครั้ง จะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในการเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวก็ตาม แต่จะมีผลเพิ่มความเสี่ยงหากข้ามการให้ยามากกว่า 1 ครั้ง และการศึกษานั้นแนะนำบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องว่าควรเน้นย้ำไม่ให้เกิดการลืมให้ยากับผู้ป่วย Keywords: enoxaparin, การลืมให้ยา
Reference:
1. Lovenox 100mg/ml injection. Product monograph. http://products.sanofi.ca/en/lovenox.pdf.
2. Low molecular weight heparin: important patient information. https://www.urmc.rochester.edu/medialibraries/urmcmedia/medicine/general-medicine/patientcare/documents/lmwh_brochure.pdf.
3. Louis SG, Sato M, Geraci T, Anderson R, Cho SD, Van PY, et al. Correlation of Missed Doses of Enoxaparin With Increased Incidence of Deep Vein Thrombosis in Trauma and General Surgery Patients. JAMA Surg 2014;149:365-70.
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020