หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Contraindication ในการให้ Transamin มีอะไรบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับ บางอย่างไม่ได้เขียนตรงๆในหนังสือ แต่ clinical practice จะไม่ให้กัน เช่น 1.Hematuria ในทางเดินปัสสาวะ เพราะการให้ทำให้เกิด clot แล้วทำให้ ฉี่ไม่ออก 2. thrombosis ในที่ต่างๆ ร่วมถึง Coronary artery disease ที่กำลัง active เพราะกลัวจะยิ่ง clot มากขึ้น ผมไม่แน่ใจตรงนี้มี evidence ไหมครับ หรือเป็น expert opinion ขอบคุณครับ

ถามโดย แพทย์ทั่วไป เผยแพร่ตั้งแต่ 21/04/2020-03:17:02 -- 1,656 views
 

คำตอบ

Transamin® เป็นชื่อทางการค้าของยา tranexamic acid ใช้รักษาภาวะเลือดออกผิดปกติในโรคต่าง ๆ ยาออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสลายไฟบริน (fibrinolysis) ยา tranexamic acid มีข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (subarachnoid hemorrhage) เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองบวม (cerebral edema) และภาวะสมองขาดเลือด (cerebral infarction), ผู้ที่กำลังเกิดภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด (active thromboembolic disease), ผู้ที่มีประวัติของการชัก, ผู้ที่กำลังมีภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด (active intravascular clotting), ผู้ที่ใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด, ผู้ที่ไตทำงานบกพร่องรุนแรง และผู้ที่แพ้ยา tranexamic acid หรือส่วนประกอบอื่นในตำรับ สำหรับข้อควรระวังในการใช้ยามีดังนี้ ได้แก่ ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่มีปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) ซึ่งเกิดที่ทางเดินปัสสาวะส่วนต้น ผู้ที่มีประวัติของภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด ผู้ที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ผู้ที่ไตทำงานบกพร่องระดับอ่อนถึงระดับปานกลาง ผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น, หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประเภท Factor IX และระมัดระวังในการฉีดยาเนื่องจากการฉีดผิดพลาดและมีเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางอาจทำให้เกิดอาการชัก Keywords: tranexamic acid, contraindication, ข้อห้ามใช้, ข้อควรระวัง
Reference:
1. MIMS Thailand. Transamin. 2020. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/transamin/?type=brief.
2. MIMS Thailand. Tranexamic acid. 2020. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/tranexamic%20acid.
3. Chaplin S. The use of tranexamic acid in reducing bleeding complications. Haemophilia 2016;3:62-70.
4. Tranexamic acid in sodium chloride injection. Highlights of prescribing information. Reference ID: 4419268, revised: 4/2019. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212020lbl.pdf
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020