หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Vitamin B12 100mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ถือว่าเป็นขนาดปกติหรือ overdose ครับ

ถามโดย - เผยแพร่ตั้งแต่ 04/10/2019-23:00:07 -- 2,952 views
 

คำตอบ

วิตามินบี 12 พบได้ในอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ไข่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม บางรายได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพออาจขาดวิตามินนี้ได้บ้างแต่ไม่รุนแรง การขาดรุนแรงพบได้น้อย ขนาดที่ควรได้รับแตกต่างตามวัย โดยทั่วไปขนาดที่แนะนำในผู้ใหญ่คือ 2.4 ไมโครกรัม (mcg) ต่อวัน คนสูงอายุ สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรต้องการขนาดมากขึ้น ในรายที่ขาดวิตามินนี้รุนแรงหรือมีความผิดปกติบางอย่างที่เกิดจากการขาดวิตามินนี้ ต้องได้รับในขนาดที่สูงซึ่งอาจได้รับในรูปแบบยาฉีดร่วมด้วยระยะหนึ่ง กรณีที่ใช้ชนิดรับประทานสามารถใช้ในขนาด 50-6,000 ไมโครกรัม (mcg) ต่อวัน สำหรับขนาด 100 มิลลิกรัม (mg) วันละ 2 ครั้งตามที่ถามมานั้นเป็นขนาดที่มากเกินและไม่พบข้อมูล Keywords: cyanocobalamin, vitamin B12
Reference:
1. The BMJ Best Practice: vitamin B12 deficiency, last updated: Jun 22, 2018. https://newbp.bmj.com/topics/en-gb/822/pdf/822.pdf
2. Cyanocobalamin. https://www.rxlist.com/consumer_cyanocobalamin_vitamin_b12/drugs-condition.htm
วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020