หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Warfarin มี drug interaction กับ collgen tripeptide ไหมคะ เพิ่มหรือลด INR onset ในการเกิดนานแค่ไหนค่ะ

ถามโดย รัตนะ ท่องแท้ เผยแพร่ตั้งแต่ 15/12/2017-09:57:43 -- 3,050 views
 

คำตอบ

คอลลาเจนไตรเพปไทด์ (collgen tripeptide) เป็นโปรตีนที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ให้มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม ได้เป็นหน่วยย่อยไตรเพปไทด์ที่มีไกลซีน (glycine) เป็นองค์ประกอบร่วมกับกรดอะมิโนชนิดอื่น เช่น โพรลีน (proline) ไฮดรอกซีโพรลีน (hydroxyproline) อะลานีน (alanine) ลิวซีน (leucine) อีกสองชนิด ทั้งนี้ ไม่พบข้อมูลหรือคำเตือนในเอกสารกำกับยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาวาร์ฟาริน (warfarin) ร่วมกับคอลลาเจนไตรเพปไทด์ หรือกรดอะมิโนอื่น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไตรเพปไทด์ที่วางจำหน่ายจะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วย เช่น วิตามินซี วิตามินอี โคเอนไซม์คิวเท็น (coenzyme Q10) ซึ่งส่วนผสมอย่างอื่นเหล่านี้ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาวาร์ฟาริน ทำให้เพิ่มหรือลดค่า international normalized ratio (INR) ที่ใช้ในการติดตามผลของยาวาร์ฟาริน Keywords: warfarin, collgen tripeptide, amino acid, glycine, proline, hydroxyproline, alanine, leucine, วาร์ฟาริน, คอลลาเจนไตรเพปไทด์, กรดอะมิโน, ปฏิกิริยาระหว่างยา
Reference:
1. Ramshaw JAM. Gly-X-Y tripeptide frequencies in collagen: a context for host-guest triple-helical peptides. J Struct Biol 1998;122:86-91.
2. Warfarin prescribing information. 2017. https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.4442.pdf?filename=PIL.4442.pdf
3. Heck AM, Dewitt BA, Lukes AL. Potential interactions between alternative therapies and warfarin. Am J Health Syst Pharm 2000;57:1221-7.
วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020