หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็น autoimmune disease ทานยา Methotrexate และ Methotrexate มากว่า 1 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ตาแห้งและเจ็บตามาก พบหมอและหยอดตาเป็นประจำ คำถามคือทำยังไงดีถึงจะค่อยยังชั่วขึ้นค่ะ

ถามโดย nongchoo เผยแพร่ตั้งแต่ 18/07/2019-16:35:40 -- 389 views
 

คำตอบ

ยา methotrexate อาจมีผลข้างเคียงในการทำให้เกิดผลเสียต่อดวงตาได้หากใช้ในขนาดสูงแม้จะพบได้น้อย เช่น เจ็บตา ตาพร่า เยื่อบุตาอักเสบ เปลือกตาอักเสบ ตาแห้ง ตลอดจนเกิด ประสาทตาอักเสบ ซึ่งการใช้น้ำตาเทียมช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง และการให้โฟเลตอาจช่วยป้องกันประสาทตาอักเสบ อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงของยา ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ จึงต้องติดตามตรวจดวงตาอย่างสม่ำเสมอ หากผู้ถามใช้ยาหยอดตาแล้วอาการไม่ทุเลาหรือมีอาการแย่ลง ควรแจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสม Keywords: methotrexate, ตาแห้ง, ประสาทตาอักเสบ, ผลเสียต่อดวงตา
Reference:
1. Peponis V, Kyttaris VC, Chalkiadakis SE, Bonovas S, Sitaras NM. Ocular side effects of anti-rheumatic medications: what a rheumatologist should know. Lupus 2010;19:675-82.
2. Doroshow JH, Locker GY, Gaasterland DE, Hubbard SP, Young RC, Myers CE. Ocular irritation from high-dose methotrexate therapy: pharmacokinetics of drug in the tear film. Cancer 1981;48:2158-62.
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020