หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอเปลี่ยนยาจาก Amlodipine เป็น Lercanidipine HCl เนื่องจากพบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ พอกินยาเข้าไปสักชม. พอยาออกฤทธิ์ หัวใจเต้นเร็วมากวัดได้ 95 และเป็นอยู่ราวๆชม.ถึง 2ชม.ได้จะเป็นอะไรไหมคะ ต้องกลับไปหาหมอเพื่อเปลี่ยนยาไหม

ถามโดย ปุํกปิ๊ก เผยแพร่ตั้งแต่ 17/07/2019-11:35:05 -- 12,292 views
 

คำตอบ

Lercanidipine เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ประเภทยาต้านแคลเซียมอยู่ในกลุ่ม dihydropyridines เช่นเดียวกับ amlodipine ซึ่งยาลดความดันโลหิตชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยาย อาจทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยารีเฟล็กซ์โดยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น แม้จะมีข้อมูลว่า lercanidipine มีโอกาสทำให้เกิดปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ดังกล่าวได้น้อยก็ตาม ในกรณีของหัวใจเต้นเร็วที่เกิดจากปฏิกิริยารีเฟล็กซ์นั้นจะเกิดชั่วคราวหลังรับประทานยา นอกจากนี้ยาดังกล่าวมีอาการข้างเคียงที่อาจทำให้ใจสั่นและหัวใจเต้นเร็วได้เช่นกัน แต่พบไม่บ่อยและอาการไม่รุนแรง โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยา Keywords: lercanidipine, ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง, ยาต้านแคลเซียม, dihydropyridines, amlodipine, หัวใจเต้นเร็ว
Reference:
1. Grassi G, Robles NR, Seravalle G, Fici F. Lercanidipine in the management of hypertension: an update. J Pharmacol Pharmacother 2017; 8:155-65.
2. Lercanidipine hydrochloride 10 mg film-coated tablets. https://www.medicines.org.uk/emc/product/9878/smpc
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020