หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามขนาดยาสูงสุด MAX DOSE ยา manidipine เห็นบางครั้งแพทย์สั่ง manidipine 1*2 pc consult แล้วก็ยืนยันด้วย

ถามโดย ต้า เผยแพร่ตั้งแต่ 23/01/2019-12:02:28 -- 23,276 views
 

คำตอบ

manidipine เป็นยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม dihydropyridine calcium channel blockers มีจำหน่ายในขนาดความแรง 10 และ 20 มิลลิกรัม ยานี้รับประทานวันละ 1 ครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ ซึ่งขนาดยาสูงสุดคือ 40 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง Keywords: manidipine, ขนาดยาสูงสุด
Reference:
1. Cheer SM, McClellan K. Manidipine: a review of its use in hypertension. Drugs 2001;61:1777-99.
2. Cusachs A, Triposkiadis F. Antihypertensive effect of manidipine. Drugs 2005;65:11–9.
3. Fogari R, Zoppi A, Lusardi P, Preti P, Poletti L, Mugellini A. Evaluation by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring of efficacy of manidipine hydrochloride 10, 20 or 40 mg once daily as compared to placebo in treating mild to moderate essential hypertension: a double-blind, randomized, parallel group, placebo-controlled study. Blood Press Suppl. 1996;5:16-23.
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020