หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ็บคอหมอให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาแต่เม็ดมันใหญ่มากกลัวติดคอ เราสามารถบดยาให้เล็กลงได้ไหม

ถามโดย ที เผยแพร่ตั้งแต่ 23/04/2019-07:04:02 -- 1,464 views
 

คำตอบ

ยาเม็ดรับประทานมีการผลิตในหลายลักษณะ เช่น ยาเม็ดธรรมดา (ตัวยาสำคัญไม่ได้ผลิตในลักษณะพิเศษและเม็ดยาไม่ได้เคลือบ) ยาเม็ดธรรมดาเคลือบฟิล์ม (เป็นยาเม็ดธรรมดาที่เคลือบฟิล์มภายนอกเพื่อป้องกันความชื้น) ยาเม็ดเคลือบพิเศษ (เพื่อให้ค่อยๆ ปลดปล่อยตัวยาสำคัญที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้) ยาเม็ดที่ตัวยาสำคัญผลิตในลักษณะพิเศษ (เพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัวยาสำคัญให้ออกมาในอัตราที่กำหนดไว้) ในกรณีที่เป็นยาเม็ดธรรมดาหรือยาเม็ดธรรมดาเคลือบฟิล์มสามารถหักแบ่งเม็ดยาและบดได้ หากเป็นยาเม็ดเคลือบพิเศษและยาเม็ดที่ตัวยาสำคัญผลิตในลักษณะพิเศษควรรับประทานทั้งเม็ดโดยไม่แบ่งและไม่บดยา อย่างไรก็ตามยาเม็ดที่ตัวยาสำคัญผลิตในลักษณะพิเศษบางชนิดมีขีดแบ่งไว้ สามารถแบ่งเม็ดยาตามขีดที่ระบุนั้นได้แต่ห้ามบดยา จึงควรรับประทานตามข้อแนะนำบนฉลากยา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบดยาควรสอบถามเภสัชกร Keywords: บดยา, หักแบ่งเม็ดยา
Reference:
1. Augsburger LL, Hoag SW. Pharmaceutical dosage forms : tablets. New York : Informa healthcare; 2008. p. 1-16.
2. Wright D, Chapman N, Foundling-Miah M, Greenwall R, Griffith R, Guyon A, et al. Consensus guideline on the medication management of adults with swallowing difficulties. 2015. https://www.rosemontpharma.com/sites/default/files/20150911_adult_dysphagia_full_guideline_clean_approved_sept_15.pdf.
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020