หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากจำเป็นต้องใช้ NSAIDs ร่วมกับยาลดความดัน เช่น AECI จะสามารถเลือกใช้ยาตัวไหนได้บ้างคะ

ถามโดย mp เผยแพร่ตั้งแต่ 19/01/2019-13:53:31 -- 2,642 views
 

คำตอบ

การใช้ยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ร่วมกับยาในกลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) พบว่ายาในกลุ่ม NSAIDs ล้วนสามารถรบกวนฤทธิ์ในการลดระดับความดันโลหิตของยาทั้งหลายในกลุ่ม ACEIs ได้ เนื่องจากยาในกลุ่ม NSAIDs อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ร่วมกับยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ACEIs แนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในขนาดยาต่ำที่สุดที่ได้ผลในการรักษาและหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาทั้งสองร่วมกันอย่างต่อเนื่องควรติดตามระดับความดันโลหิต นอกจากนี้การใช้ยาทั้งสองร่วมกันอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น จึงควรติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือดด้วย Keywords: NSAIDs, ACEIs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, angiotensin converting enzyme inhibitors
Reference:
1. Jackson K. Renin and angiotensin. In: Brunton L, Lazo S, Parker L. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutic.11th edition. New York. McGraw-Hill; 2006:789-810.
2. Meune C, Mourad JJ, Bergmann JF, Spaulding C. Interaction between cyclooxygenase and the renin-angiotensin-aldosterone system: rationale and clinical relevance. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2003;4(3):149-54.
3. Izhar M, Alausa T, Folker A, Hung E, Bakris L. Effects of COX inhibition on blood pressure and kidney function in ACE inhibitor-treated blacks and hispanics. Hypertension. 2004;43(3):573-7.
กล้ามเนื้อและข้อต่อ หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020