หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Orphenadrine(Norgesic) มีคำถามอย่างนี้ครับ ยาตัวนี้ มีคุณสมบัติหลายข้อ แต่ข้อนึง คือ บรรเทาอาการปวดศีรษะจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรอบบริเวณศรีษะใช่มั้ยครับ โดยที่ยามีกลไกการทำงานคือ ออกฤทธิ์ต่อการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง และไปมีผลทำให้กล้ามเนื้อลายทั่วร่ายกายผ่อนคลาย (แต่มันจะขึ้นไปถึงศรีษะ กลางกระหม่อม เลยหรือ หมายความว่ากล้ามเนื้อรอบศีรษะก็คลายได้ด้วยจริงจริงหรือ) โดสที่ใช้กิน คือ 2 เม็ด ต่อ มื้อ ( 3 มื้อต่อวัน) ใน 1 เม็ด มี Orphenadrine 35 mg Paracetamol 450 mg) ถ้าต้องกินเป็นระยะเวลานาน เช่น 6 เดือนขึ้นไป จะมีอันตรายมั้ย และยาตัวนี้เป็นยาประเภท nsaid ใช่มั้ย ได้ยินมาว่ายากลุ่มนี้ไม่ค่อยปลอดภัย ไม่ควรเข้าไปยุ่งใช่มั้ย

ถามโดย อนิรุทธิ์ ชัยวรพร เผยแพร่ตั้งแต่ 17/01/2018-21:20:50 -- 77,707 views
 

คำตอบ

Norgesic® เป็นชื่อการค้าประกอบด้วยตัวยา orphenadrine 35 มิลลิกรัม เป็นยาคลายกล้ามเนื้อและ paracetamol 450 มิลลิกรัม เป็นยาบรรเทาอาการปวด ซึ่งยามีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ รวมถึงโรคปวดศีรษะจากความเครียด (tension headache) ซึ่งมีอาการตึงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ กล้ามเนื้อต้นคอ หรือกล้ามเนื้อบริเวณหลังร่วมด้วย ตัวยา orphenadrine ออกฤทธิ์ต่อการทำงานของสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง ส่งผลให้กล้ามเนื้อลายของร่างกาย รวมทั้งกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะคลายตัวและลดอาการตึงตัว ส่วนตัวยา paracetamol เป็นยาบรรเทาอาการปวด (ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs ซึ่งยากลุ่มนี้ใช้บรรเทาอาการอักเสบจากโรคข้ออักเสบ) มีกลไกการออกฤทธิ์หลายอย่างรวมถึงออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารเคมีบางตัวในสมองของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด โดยขนาดยาที่แนะนำในผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง (ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้) ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาในระยะยาวยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม paracetamol เป็นพิษต่อตับได้ ไม่แนะนำให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่วนอาการปวดศีรษะหากเกิดเรื้อรังอาจมีสาเหตุของความผิดปกติอื่นร่วมด้วยจึงควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อการรักษาต้นเหตุ Keywords: orphenadrine, paracetamol, tension headache, โรคปวดศีรษะจากความเครียด
Reference:
1. Product Information: Norgesic®, Orphenadrine citrate and paracetamol. McNeil Consumer Healthcare, Thornleigh, NSW, 2010.
2. Micromedex® [Internet]. Acetaminophen. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c1974-2018. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020