หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 ไป ไม่ถึงสามชั่วโมงมีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางขาด ควรกินยาคุมฉุกเฉินอีกหรือไม่

ถามโดย น้องเน่า เผยแพร่ตั้งแต่ 13/01/2018-11:48:25 -- 1,244 views
 

คำตอบ

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ใช้กันนั้นมีตัวยาสำคัญคือ levonorgestrel 0.75 มิลลิกรัม รับประทานเม็ดแรกทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง และรับประทานเม็ดที่สองห่างจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง แม้รับประทานตามที่ระบุนี้จะมีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ได้ราว 90% (มีประสิทธิภาพต่ำกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผงทั่วไปที่รับประทานสม่ำเสมอ) การมีเพศสัมพันธ์ซ้ำหลังจากรับประทานยาเม็ดที่สองไปแล้วได้ไม่นานนั้นยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะยังคงเดิมอยู่หรือไม่ เช่นเดียวกันหากรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินซ้ำไม่อาจยืนยันว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะยังคงเดิม ยาอาจให้ประสิทธิผลลดลงได้และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาอีกด้วย (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ความรู้ทั่วไปเรื่องยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล http://tinyurl.com/yaseu3oa หัวข้อ “จะเริ่มต้นรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินได้เมื่อไร?” และหัวข้อ “ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน”) Keywords: ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน, levonorgestrel
Reference:
-
ฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020