หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่าถ้าผู้ป่วยมะเร็งทานยา Tarceva ร่วมกับยาบำรุงตับได้หรือไมคะ

ถามโดย ยุวดี สีอินทร เผยแพร่ตั้งแต่ 29/01/2017-09:30:43 -- 1,912 views
 

คำตอบ

Tarceva® มีตัวยาสำคัญคือ elrotinib ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer (NSCLC) และมะเร็งตับอ่อน ส่วนยาที่มีข้อบ่งใช้ในโรคตับมีตัวยาสำคัญ เช่น silymarin และ phospholipids เป็นองค์ประกอบหลัก สำหรับข้อมูลการใช้ยาร่วมกันมีเพียงการศึกษาทางคลินิกโดยรับประทาน milk of thistle ที่มี silymarin 140 มก. ร่วมกับการให้ยาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์คล้ายกับ Tarceva® (แต่ไม่มีข้อมูลการศึกษาโดยตรงที่ใช้ร่วมกับยานี้) พบว่าไม่ส่งผลต่อระดับยาอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่สามารถที่จะสรุปผลการให้ร่วมกับ Traceva® ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ซื้อยามาใช้เอง Keywords: elrotinib, silymarin, phospholipid
Reference:
1. Suzuki MK, Reginald FF, Zhu HJ, Brinda BJ, Chavin KD, Bernstein HJ. The effects of milk thistle (Silybum marianum) on human cytochrome P450 activity. Drug Metab Dispos 2014;42:1611–6.
2. Food and Drug Administration. Tarceva 2017. Available at: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/default.htm#Tarceva.
มะเร็ง ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020