หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขนาดยาของ chloramphenicol, digoxin, nitrofurantoin ที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เป็นเท่าไรบ้าง?

ถามโดย ภญ. สุพิชชา กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ตั้งแต่ 06/11/2003-11:30:01 -- 3,256 views
 

คำตอบ

ขนาดของ chloramphenicol ที่ทำให้เกิด adverse drug reaction (ADR) เป็น 50mg/kg. ต่อวันในผู้ใหญ่ และ 25mg/kg ต่อวันในเด็ก ADR ที่เกิดจะเป็นโรคโลหิตจางแบบสร้างเม็ดเลือดไม่ได้ (aplastic anemia) ในผู้ใหญ่ และ gray baby syndrome ในเด็กตามลำดับ สำหรับยา nitrofurantoin หากใช้ขนาดยาตั้งแต่ 7 mg/kg ต่อวันขึ้นไปจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็น ADR ที่พบส่วนใหญ่ของยานี้ ส่วน digoxin จะบอกเป็นระดับยาในเลือดที่ทำให้เกิดพิษ (toxic level) โดยสูงกว่า 2 ng/ml

Reference:
Basic clinical pharmacology 8th edition, 2001 และ Medical toxicology 2nd edition, 1997.

Keywords:
-

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020