หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากใช้ promethazine หรือ chlorpheniramine แทน Benadryl? แบบฉีดในผู้ป่วยที่ทำ chemotherapy และได้รับ steroid ร่วมด้วย (คาดว่าผู้ป่วยได้รับยา Benadryl? เพื่อลดอาการแพ้)?

ถามโดย ภก. โรงพยาบาล เผยแพร่ตั้งแต่ 06/11/2003-11:38:08 -- 3,554 views
 

คำตอบ

ผู้ป่วยได้รับ steroid ร่วมด้วย การให้ Benadryl? (diphenhydramine) ซึ่งเป็น antihistamine ไม่น่าจะใช้ในการลดอาการแพ้ เพราะเนื่องจากฤทธิ์ของยา steroid แรงกว่า ไม่จำเป็นต้องให้ antihistamine เพื่อเสริมการรักษา แต่หากแพทย์ให้ Benadryl? เพื่อเป็น antiemetic ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากการทำ chemotherapy จะมีความเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจากตัว diphenhydramine มีฤทธิ์ antiemetic ปานกลางถึงสูง ระหว่าง promethazine และ chlorpheniramine ซึ่งเป็น antihistamine ด้วยกันทั้งคู่ ในกรณีนี้ควรเลือก promethazine แทน Benadryl? ดีกว่า เนื่องจากมีฤทธิ์ antiemetic สูงกว่าตัว Benadryl? ส่วน chlorpheniramine ไม่มีฤทธิ์ดังกล่าวเลย อย่างไรก็ตาม ควรระวังการกดไขกระดูกซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยา promethazine
Reference:
Drug facts and comparisons, pocket version, 7th edition, 2003.
อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020