หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื้อยา folic acid จากองค์การเภสัช มีระบุว่า เม็ดละ 5 มิลลิกรัม ซึ่งมีเอกาารจากหลายแหล่งรับุว่า ขนาด 5 - 15 มิลิกรัมเป็นอีนตรายต่อไต ในขณะที่ folic acid ที่ทำขายใต่างประเทศ มี 400 ถึง 800 มิลลิกรัม อยากทราบว่า folic acid ขององค์การ เป็นอันตรายหรือไม่ครับ

ถามโดย นาย สุวิน บุศราคำ เผยแพร่ตั้งแต่ 09/09/2015-13:26:01 -- 72,491 views
 

คำตอบ

ในประเทศไทยมีการจำหน่ายยากรดโฟลิก (folic acid) ในรูปแบบยาเม็ดเดี่ยว ขนาด 5 มิลลิกรัม และ 400 ไมโครกรัม สำหรับในต่างประเทศมีการจำหน่ายหลายขนาด โดยไม่พบขนาดยา 400-800 มิลลิกรัม แต่มีในขนาด 400-800 ไมโครกรัม ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้ในภาวะขาด folic acid หรือในภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ คือ ขนาด 400 ไมโครกรัมต่อวัน และในรายที่มีภาวะดื้อต่อการขาด folic acid สามารถใช้ขนาดสูงถึง 1 มิลลิกรัมต่อวันได้ ในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรขนาดที่ใช้คือ 100-800 ไมโครกรัมต่อวัน ในภาวะมีสารโฮโมซีสเตอีนสูงเกินปกติ ขนาดที่ใช้คือ 500 ไมโครกรัมถึง 5 มิลลิกรัมต่อวัน ในภาวะพิษจากยา methotrexate ขนาดที่ใช้คือ 5-27.5 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ จากการสืบค้นพบว่า การได้รับยา folic acid ขนาดสูงในหนู มีรายงานอาการผิดปกติของไต (renal hypertrophy) แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี 14 ราย ได้รับ folic acid ขนาด 15 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ไม่พบรายงานการเกิดพิษต่อไต รวมทั้งมีหลายการศึกษาที่ไม่พบอาการข้างเคียงต่อไตจากการใช้ folic acid ดังนั้น การใช้ยา folic acid ในขนาด 5-15 มิลลิกรัมต่อวัน จึงไม่เป็นอันตรายต่อไตแต่อย่างใด แต่อาจพบอาการข้างเคียงอื่นๆ ได้ เช่น รับรสผิดปกติ คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง Keywords: folic acid, renal toxicity, dose

Reference:
1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ต. Available
at:http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp.
2. Taylor DM, Threlfall G, Buck AT. Chemically-induced renal hypertrophy in the rat. Biochem Pharmacol 1968; 17:1567-74.
3. Hunter R, Barnes J, Oakeley HF, Matthews DM. Toxicity of folic acid given in pharmacological doses to
healthy volunteers. Lancet 1970; 1:61-3.
4. Sheehy TW. Folic acid: lack of toxicity. Lancet. 1973;1(7793):37.
5. Hellstrom L. Lack of toxicity of folic acid given in pharmacological doses to healthy volunteers. Lancet 1971;
1:59-61.
6. Richens A. Toxicity of folic acid. Lancet. 1971; 1(7705):912.

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้