หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาคุม28เม็ด เม็ดแรกต้องกินก่อนมีไรกันกี่ชั่วโมงค่ะ ยาเม็ดแรกถึงจะมีผล

ถามโดย ต้นอ้อ เผยแพร่ตั้งแต่ 03/06/2014-21:22:11 -- 2,480 views
 

คำตอบ

ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเริ่มออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกที่รับประทาน แต่ผลในการป้องกันการตั้งครรภ์จะต้องเริ่มต้นรับประทานตามที่แนะนำในเอกสารกำกับยาและต้องรับประทานยาเม็ดอื่นในวันต่อๆ มาด้วยตามที่ระบุบนแผงยา โดยทั่วไป หากเริ่มรับประทานยาเม็ดแรกในช่วง 5 วันแรกของรอบเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ต่ำ หลังรับประทานยาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดในช่วงเวลาอื่นของรอบเดือนก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ช่วงดังกล่าวร่างกายจะมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ถุงยางอนามัยร่วมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังเริ่มรับประทานยา เพื่อให้แน่ใจว่ายามีประสิทธิภาพเต็มที่ Key words: contraceptive, pregnant, ยาคุมกำเนิด, ตั้งครรภ์
Reference:
1. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013. MMWR 2013; 62(5):1-60.
2. Contraceptive Combination. In: DRUGDEX System [database on the Internet]. Ann Arbor (MI): Truven Health Analytics; 2014. Available from: www.micromedexsolutions.com.
ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020