หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา Doxazosin ใช้คุ่กับ Flavoxate ได้หรือไม่

ถามโดย เล็ก เผยแพร่ตั้งแต่ 16/09/2013-17:33:02 -- 5,435 views
 

คำตอบ

Doxazosin เป็นยาสำหรับบรรเทาอาการปัสสาวะคั่งหรือปัสสาวะกระปริบประปรอยที่เกิดจากต่อมลูกหมากโต หรือใช้เป็นยาลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ส่วน flavoxate เป็นยาบรรเทาอาการปวดเกร็งกระเพาะปัสสาวะโดยยาทั้งสองตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ ขึ้นกับอาการและการวินัจฉัยโรคจากแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา และจากการสืบค้นข้อมูลไม่พบรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทั้งสองตัวเมื่อใช้ร่วมกัน Key words: doxazosin, flavoxate, drug interaction, ปฏิกิริยาระหว่างยา
Reference:
Greco KA and McVary KT. The role of combination medical therapy in benign prostatic hyperplasia. Int J Impot Res. 2008 Dec;20 Suppl 3:S33-43.
ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020