หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยายหนูได้รับยาวาร์ฟาริน 3 มก. เม็ดสีฟ้า มาค่ะ ให้ทานวันละ 1 เม็ด ก่อนนอน แต่หนูจำที่เภสัชบอกไม่ได้ว่าให้ทานทุกวันหรือเปล่า หรือต้องทานวันเว้นวัน

ถามโดย Tarn เผยแพร่ตั้งแต่ 13/03/2014-01:20:27 -- 1,366 views
 

คำตอบ

ในกรณีดังกล่าวขั้นต้นแนะนำให้ผู้ถามอ่านรายละเอียดวิธีการรับประทานยาจากซองยา หากไม่ปรากฏรายละเอียดแน่ชัดหรือไม่เข้าใจวิธีการรับประทานยา แนะนำให้กลับไปสอบถามวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลที่จ่ายยาวาร์ฟารินให้กับผู้ป่วย และห้ามผู้ถามจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทานโดยที่ยังไม่แน่ใจเรื่องวิธีการรับประทานยา เนื่องจากยาวาร์ฟารินเป็นยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด จะปรับวิธีการรับประทานยาหรือขนาดยาตามค่า INR หรือค่าแสดงการค่าการแข็งตัวของเลือด หากรับประทานยาในขนาดสูงกว่าที่แนะนำไว้จะมีโอกาสทำให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่หากรับประทานยาต่ำกว่าขนาดยาที่แนะนำไว้จะมีโอกาสที่ยาจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการต้านการแข็งตัวของเลือด และอาจทำให้เกิดภาวะโรคกำเริบ และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้นการรับประทานยาดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีการรับประทานยาที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่งครัด
Reference:
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020