หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

quinolone ในหญิงตั้งครรภ์ ห้ามใช้ในไตรมาสไหนครับ หมอชอบสั่งใช้ ไม่นานแต่ก็ห่วงๆ เคยเจอทั้ง fist second และ trist ที่หมอสั่ง

ถามโดย เภสัชจบใหม่ เผยแพร่ตั้งแต่ 15/10/2013-09:57:00 -- 21,409 views
 

คำตอบ

Quinolones เป็นกลุ่มยาที่ประกอบด้วยยาหลายตัว เช่น norfloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin โดยทั่วไปแล้วยากลุ่มนี้จัดอยู่ pregnancy category C ซึ่งไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นช่วงระยะไหนของการตั้งครรภ์ โดยการจัดลำดับความเสี่ยงอยู่ใน category C หมายความว่าในสัตว์ทดลองที่ได้รับยาดังกล่าวจะพบอันตรายต่อตัวอ่อน และไม่มีการศึกษาควบคุมถึงผลของยาในมนุษย์ หรือไม่มีผลการศึกษาผลของยาดังกล่าวทั้งในสัตว์และในมนุษย์ ซึ่งการจัดลำดับความเสี่ยงในระดับ C ไม่ได้ถือเป็นข้อห้ามใช้ แต่อาจพิจารณาเลือกใช้เมื่อเห็นว่าประโยชน์จะมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากข้อมูลพบว่ายากลุ่ม quinolones (fluoroquinolones) ส่วนใหญ่มักเตือนให้ระวังการใช้ในช่วงไตรมาสแรก (แต่ไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้) เนื่องจากรายงานการใช้ยากลุ่ม quinolones ส่วนใหญ่จะเป็นรายงานในผู้ที่ได้รับยาในช่วงไตรมาสแรก ทำให้ผลรายงานการเกิดความผิดปกติในช่วงไตรมาสแรกจึงมีรายงานมากกว่าไตรมาสอื่นๆ ในปี 1996 European Network of Teratology Information Services (ENTIS) ได้รายงานผลการติดตามการใช้ยากลุ่ม quinolones ในระหว่างตั้งครรภ์ จำนวน 549 ราย มีหญิงตั้งครรภ์จำนวน 509 รายได้รับยากลุ่ม quinolones ในระหว่างไตรมาสแรก 22 รายได้รับยาหลังไตรมาสแรก และ 18 ไม่ทราบช่วงที่ได้รับยาแน่ชัด ซึ่งมีทารกที่เกิดมาจำนวน 20 รายเกิด congenital anomalies (19 ราย หรือคิดเป็น 4.9% เกิดจากมารดาที่ได้รับยาในช่วงไตรมาสแรก ) แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ได้สรุปว่าไม่พบความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรืออาการข้างเคียงที่ชัดเจนเนื่องจากการได้รับยากลุ่ม quinolones ในระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับข้อมูลในเอกสารที่มากับผลิตภัณฑ์ของยาในกลุ่ม quinolones (fluoroquinolones) ก็สอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนอกจากเตือนให้ระวังการใช้ในช่วงไตรมาสแรกแล้ว ยังระบุคำเตือนไว้ว่าจะใช้ในหญิงมีครรภ์ก็ต่อเมื่อต้องพิจารณาถึงเมื่อประโยชน์ที่แม่ได้รับเทียบกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ และกรณียาฉีด เช่น levofloxacin ที่ชนิดให้เข้าทางหลอดเลือดดำระบุไว้ว่าไม่ให้ใช้ (must not be used) ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ . Key words: quinolones, pregnancy, trimesters, ควิโนโลน, ตั้งครรภ์, ไตรมาส

Reference:
1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2008.
2. Schaefer C, Amoura-Elefant E, Vial T, Ornoy A, Garbis H, Robert E, et al. Pregnancy outcome after prenatal quinolone exposure. Evaluation of a case registry of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996; 9(2):83-9.
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cravit%20IV/?q=Levofloxacin&type=full

Keywords:
-

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้