หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมมีโรคประจำตัวเป็น ไตอักเสบ ทานยา Anapril 5 (Enalapril Maleate 5 mg) วันละเม็ดอยุ่ครับ อยากสอบถามว่า ผมสามารถทานยาเพิ่มน้ำหนักจากเว็บนี้ได้หรือไม่ครับ http://www.transferup2weight.makewebeasy.com/product-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80-2681-1.html

ถามโดย เจ เผยแพร่ตั้งแต่ 03/10/2013-19:42:49 -- 1,339 views
 

คำตอบ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำหนักที่ผู้ถามสอบถามมานั้น ไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบที่ละเอียดชัดเจน แต่อ้างว่าประกอบด้วยโปรตีนหรือกรดอะมิโน และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยา นอกจากนี้ภาวะโรคไตอักเสบที่ผู้ถามระบุมานั้นไม่ได้ระบุชัดเจนถึงประเภท หรือความรุนแรงของภาวะโรคไต ซึ่งประเด็นที่อาจต้องคำนึงถึงคือโรคไตบางประเภท เช่น ไตวายเรื้อรัง จะมีการจำกัดปริมาณโปรตีนที่รับประทาน หากรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็อาจเป็นอันตรายได้ ส่วนยาที่รับประทาน enalapril เป็นยาลดความดันโลหิต และอาจชะลอการรั่วของโปรตีนทางปัสสาวะอย่างไรก็ตามยานี้อาจรบกวนการทำงานของไตได้เช่นกัน การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งเมื่อรับประทานยานี้อยู่ก่อนแล้วและจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอบถามมา ในกรณีนี้ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าสามารถรับประทานร่วมหรือจะเกิดปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ Key words: enalapril, อาหารเสริม, เพิ่มน้ำหนัก, ไต
Reference:
1. http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guideline_diabetes/guide5.htm
2. Enalapril In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2013 Nov 1. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2013. [cited 2013 Nov 6].

วิตามินและอาหารเสริม หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020