หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

xylocaine viscous มีวิธีการใช้อย่างไร บางที่ แพทย์ให้ผสมน้ำกลั้วคอ

ถามโดย ford เผยแพร่ตั้งแต่ 04/06/2005-12:30:45 -- 31,404 views
 

คำตอบ

Xylocaine viscous เป็นยาชาเฉพาะที่ที่ใช้บรรเทาอาการปวดภายใยปากและใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ ขนาดที่ใช้บรรเทาปวดหรือระคายเคืองในผู้ใหญ่ใช้ขนาด 15 มิลลิลิตร, เด็กอายุมากกว่า 3 ปีใช้ขนาด 5 มิลลิลิตรและเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปีใช้ขนาด 2.5 มิลลิลิตร ตามลำดับ ให้ทารอบปากและทิ้งไว้ 30 วินาทีแล้วบ้วนทิ้ง ในการบรรเทาอาการเจ็บคอ ใช้ยานี้ผสมน้ำกลั้วคอ และอาจกลืนลงไปได้ ทั้งนี้ขึ้นกับแพทย์พิจารณาใช้ อย่างไรก็ตาม การใช้ยานี้ไม่ควรใช้บ่อยเกิน 3 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง

Reference:
-

Keywords:
-

ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020