หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉีดaclasta ต้องฉีดติดต่อกันกี่ปี และต้องปรับขนาดยาตาม น้ำหนักตัวหรือไม่ เพราะ น้ำหนักตัวน้อย หนัก 47กิโล อายุ 61ปี. มวลกระดูก L3. คือ-4 ฉีดไปแล้วเข็มแรก ปีที่แล้ว

ถามโดย ชวลี เผยแพร่ตั้งแต่ 09/08/2013-10:59:45 -- 10,518 views
 

คำตอบ

​Aclasta® (zoledronic acid) เป็นยาฉีดที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน ขนาดที่ใช้สำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนคือฉีดเข้าเส้นเลือด 5 มิลลิกรัม ปีละครั้ง โดยไม่ต้องปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัว ​ในปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษา จากข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่จะให้การรักษาติดต่อกันประมาณ 3-5 ปี การศึกษาทางคลินิกหนึ่งที่ทำการศึกษาในคนไข้ที่ใช้ zoledronic acid โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ zoledronic acid ระหว่างการใช้ติดต่อกัน 3 ปี กับ 6 ปี พบว่า กลุ่มที่ได้รับการรักษา 3 ปี มีการสลายตัวของกระดูก ร้อยละ 1.04 เทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษา 6 ปี อย่างไรก็ตามความหนาแน่นมวลกระดูก (bone mass density, BMD) ของทั้งสองกลุ่มยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนเริ่มรักษา จำนวนการเกิดกระดูกหักก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน และอาการข้างเคียงก็ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ ​จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วย zoledronic acid ชนิดฉีดปีละครั้ง อาจหยุดรับการรักษาหลังจากรักษาไปแล้วติดต่อกัน 3 ปี หรือรับการรักษาต่อแต่ลดความถี่ของการฉีดยาลง ส่วนในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกแตกหรือกระดูกหัก อาจได้รับประโยชน์จากการรับยาต่อไปอย่างน้อย 6 ปี อย่างไรก็ตามระยะเวลาและความถี่ของการให้ยาอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ผู้ให้การรักษา ซึ่งจำเป็นต้องทำการประเมินเป็นระยะ Key words: Aclasta, zoledronic acid, osteoporosis, dosing, treatment duration, กระดูกพรุน, ระยะเวลา, ขนาดยา
Reference:
AACE Postmenopausal Osteoporosis Guideline (2010) Endocr Pract. 16(suppl 3).
Black D. M. et. al. (2012) The Effect of 3 Versus 6 Years of Zoledronic Acid Treatment of Osteoporosis: A Randomized Extension to the HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). Journal of Bone and Mineral Research. 27(2): 243–254.
Norvatis. Reclast® (zoledronic acid) Injection Prescribing information.
แนวทางปฏิบัติบริการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน พ.ศ. 2553.
กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020