หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน คุณหมอ ขณะตั้งท้องทานวิตามิน ซี ได้มั้ยคะ มีผลข้างเคียง หรืออันตรายมั้ย คะ ขอบคุณคะ

ถามโดย ทัศนีย์ เผยแพร่ตั้งแต่ 06/08/2013-11:15:16 -- 41,906 views
 

คำตอบ

ขนาดของ vitamin C หรือ ascorbic acid ที่แนะนำในหญิงตั้งครรภ์คือ 85 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากขนาดที่แนะนำในผู้หญิงทั่วไปประมาณ 13 % แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มความเสี่ยงของ vitamin C ในหญิงตั้งครรภ์ ของ U.S. Food and Drug Administration ได้จัดกลุ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากใช้ vitamin C ในช่วงตั้งครรภ์ไว้ใน category C (ในทุกช่วงระยะของการตั้งครรภ์) ซึ่งหมายถึงมีการทำการศึกษาในสัตว์ทดลองที่ตั้งครรภ์พบว่าทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อตัวอ่อน แต่ไม่มีการศึกษาควบคุมในมนุษย์ โดยการจัดลำดับความเสี่ยงของยาในหญิงตั้งครรภ์ได้ถูกแบ่งเป็น category A, B, C, D และ X ซึ่ง category A จัดว่าปลอดภัยสุดและ X อันตรายที่สุดตามลำดับ (1) นอกจากนี้มีรายงานหญิงตั้งครรภ์ 1 รายที่รับประทาน vitamin C ในขนาดสูง ร่วมกับ vitamin ที่ละลายในน้ำตัวอื่นๆ พบความผิดปกติของตัวอ่อน anencephalic คือภาวะที่ทารกในครรภ์ไม่มีกะโหลกศีรษะ แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าผลดังกล่าวเกิดจาก vitamin C ในขนาดสูงหรือไม่ (2) ดังนั้นแล้ว เพื่อความปลอดภัย จึงแนะนำให้รับประทาน vitamin C ตามที่ปริมาณที่กำหนด ซึ่งปกติจะได้จากอาหารอยู่แล้ว ไม่ควรรับประทานในขนาดสูงเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากโดยทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องเสริมวิตามินซีในระหว่างตั้งครรภ์ Key words: vitamin C, ascorbic acid, pregnancy, side effect, วิตามินซี, ตั้งครรภ์, อาการข้างเคียง

Reference:
1. MICROMEDEX 2.0® [Database on the internet]: Truven health analytics; 2013. mobileMicromedex®, ascorbic acid :[cited 2013 Aug 10]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
2. Averback P. Anencephaly associated with megavitamin therapy. Can Med Assoc J 1976;114:995.

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้