หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับยากลุ่มนี้อ่ะค่ะ colony-stimulating factors for febrile neutropenia during cancer therapy

ถามโดย จิรัฐิติกาล แถวโสภา เผยแพร่ตั้งแต่ 20/07/2013-10:54:33 -- 1,918 views
 

คำตอบ

คลังข้อมูลยา ขอแนะนำให้ผู้ถามค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล PubMed, Cochrane หรือ Embase ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีงานวิจัยค่อนข้างครอบคลุมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ถามเป็นนักศึกษา การสืบค้นข้อมูลสำหรับความรู้และความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านนั้น ต้องสามารถทำได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ นั้นมีความสำคัญมากและจำเป็นสำคัญการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย ไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นใดเป็นพิเศษ สามารถสอบถามเข้ามาใหม่ได้
Reference:
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ มะเร็ง อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020