หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

furosemide หลังจากเจือจางด้วยสารละลายแล้ว drip 24 ชั่วโมง จะต้องป้องกันแสงหรือไม่ แล้วถ้าไม่ป้องกันแสงที่ 24 ชั่วโมงจะสูญเสียยาเท่าไร

ถามโดย wanwisa เผยแพร่ตั้งแต่ 17/07/2013-11:21:48 -- 16,019 views
 

คำตอบ

Furosemide เป็นยาที่ไวต่อแสง โดยจะสลายตัวและเปลี่ยนสีเมื่อถูกแสง (photodegradation) ดังนั้น furosemide ตามหลักการแล้ว ควรจะต้องบรรจุในภาชนะกันแสงทั้งก่อนและหลังเจือจาง หลังเจือจางอาจหุ้มภาชนะด้วยแผ่นอะลูมิเนียมหรือบรรจุในภาชนะสีชา อัตราการสลายตัวของ furosemide เมื่อถูกแสง ขึ้นกับความเข้มข้นของยาและค่าความเป็นกรดด่าง กล่าวคือ สารละลาย furosemide ที่ความเข้มข้นสูงจะมีอัตราการสลายตัวต่ำกว่าความเข้มข้นต่ำ และค่าความเป็นกรดด่างที่ furosemide มีความคงตัวมากที่สุดคือ pH เท่ากับ 7 หากค่าความเป็นกรดด่างสูงหรือต่ำกว่า 7 จะส่งผลให้อัตราการสลายตัวของยาสูงขึ้น หากเจือจาง furosemide ด้วย normal saline solution ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มข้น 1g/L ไม่พบว่ามีการสูญเสียยา เมื่อถูกแสงฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แต่ที่ความเข้มข้น 200 และ 400 mg/L มีการสูญเสียตัวยาร้อยละ 5-7 ส่วนความคงตัวของ furosemide หลังจากเจือจางด้วยสารละลายอื่นๆ นอกเหนือจาก normal saline solution สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสืออ้างอิงที่ระบุไว้ Key words: furosemide, stability, photodegradation, ความคงตัวของยา
Reference:
Handbook on Injectable drugs, 15th Edition.
ทางเดินปัสสาวะ อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020