หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เห็นสมัยนี้เค้านิยมทานคอลลาเจน หรือไม่ก็ทาคอลลาเจน อะไร ๆ ก็คอลลาเจน แต่เท่าที่ทราบมา คอลลาเจนมีโมเลกุลที่ใหญ่เกินกว่าที่ร่ายกายจะรับประทานหรือทาแล้วนำไปใช้ได้เลยใช่มั้ยคะ แล้วอย่างนี้คอลลาเจน ที่ขายตามท้องตลาด จะช่วยในการชะลอการแก่ได้จริงอย่างที่โฆษณาหรือคะ ?

ถามโดย เบญ เผยแพร่ตั้งแต่ 25/06/2013-13:11:46 -- 9,850 views
 

คำตอบ

คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่พบได้ในธรรมชาติ พบได้มากในเนื้อเยื่อของสัตว์รวมถึงมนุษย์ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นแก่ผิวหนัง การรับประทานหรือทาคอลลาเจนรูปแบบปกติ (Non-hydrolysed collagen) มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะถูกดูดซึมได้ในทางเดินอาหารและผิวหนัง เมื่อรับประทานคอลลาเจนจะถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโนก่อนดูดซึม ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวน้อยมาก จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าเมื่อให้สัตว์ทดลองทานคอลลาเจนในรูป hydrolysed collagen ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าคอลลาเจนปกติ สามารถดูดซึมสู่กระแสโลหิตผ่านทางเดินอาหารได้ โดยตรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคอลลาเจนบริเวณกระดูกอ่อนของสัตว์ทดลอง ส่วนการศึกษาในมนุษย์พบว่าเมื่อให้อาสาสมัครรับประทาน hydrolysed collagen พบว่ามีการดูดซึมสู่กระแสโลหิตในรูปของเปปไทด์สายสั้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่อยู่ในรูป hydrolysate/hydrolysed จึงน่าจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนในรูปแบบปกติ ส่วนประสิทธิภาพในการช่วยชะลอริ้วรอย หรือช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิว ของผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ขายตามท้องตลาดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การดูดซึมของคอลลาเจน การสะสมของคอลลาเจนบริเวณผิวหนังหลังจากดูดซึมแล้ว การทำลายและขับออกของคอลลาเจนจากร่างกาย ความคงตัวของคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์ คุณภาพของคอลลาเจน และ สภาพผิวก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีผลต่อประสิทธิภาพทั้งสิ้น ดังนั้นการจะตอบว่าผลิตภัณฑ์สามารถช่วยได้ตามโฆษณาจริงหรือไม่ จำเป็นจะต้องมีการทดสอบทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เท่านั้น ยกตัวอย่างการศึกษาทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่ง ได้ทำการศึกษาในอาสาสมัครหญิง 33 ราย อายุระหว่าง 40-59 ปี โดยให้รับประทานคอลลาเจนในรูปสารละลาย วันละ 10 กรัม ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานคอลลาเจนมีความชุ่มชื่นของผิวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 และผิวมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้รับประทานคอลลาเจน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นริ้วรอยขนาดเล็กยังมีจำนวนน้อยลงในกลุ่มที่รับประทานคอลลาเจน    Key words: collagen, hydrolysed collagen, collagen hydrolysate, absorption, skin benefit, คอลลาเจน, การดูดซึม, ริ้วรอย

Reference:
1. Iwai K. et. al. (2005). Identification of food-derived collagen peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates. Journal of agriculture and food chemistry. 53(16): 6531–6536.
2. Matsumoto H. et. al.(2006). Clinical effects of fish type I collagen hydrolysate on skin properties. ITE Letters. 7(4): 386–390.
3. Oesser S. et. al. (1999). Oral administration of 14C labelled gelatine hydrolysate leads to an accumulation of radioactivity in cartilage of mice (C57/BL). Journal of nutrition. 129(10): 1891–1895.

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้