หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ป่วยฉีดPCEC im มา2ครั้ง เข็มที่3 พยาบาลฉีด id.ให้เนื่องจากฉีดผิดเมื่อทราบแล้วพยาบาลจึงฉีดยาที่เหลืออีกประมาณ 0.3ccเข้าim ให้ ถามว่าจำเป้นต้องฉีดยาส่วนที่เหลือเข้า imด้วยหรือไม่ เนื่องจาก id 2 sites ก็น่าจะพอแล้ว ส่วน imอีก0.3ccจะมีผลอย่างไรหรือไม่

ถามโดย patient เผยแพร่ตั้งแต่ 16/05/2012-16:39:06 -- 3,537 views
 

คำตอบ

โดยทั่วไปการฉีดวัคซีน PCEC แบบ IM ขนาดยาที่ใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ คือ 1 ซีซี การได้รับยาเพียง 0.3 ซีซีจึงคิดว่าไม่น่ามีผลอะไร ส่วนการเปลี่ยนวิธีฉีดจากเดิม IM มาเป็น ID ในเข็มที่ 3 นั้นยังไม่พบรายงานถึงผลของการสร้างภูมิคุ้มกันในวิธีฉีดดังกล่าว ดังนั้นแนะนำให้มีการตรวจระดับของแอนติบอดีประมาณวันที่ 14 หลังเริ่มฉีดวัคซีนเพื่อดูว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือไม่
Reference:
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าปี 2547. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020