หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลสอบถามว่าระหว่างยา nsaids 4 ตัวนี้ 1. diclofenac 2. etodolac 3. nimesulide 4. piroxicam ตัวใดที่มีผลต่อไต มากที่สุด และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ เนื่องจากพยาบาลจำเป็นต้องใช้คะ

ถามโดย PICHA เผยแพร่ตั้งแต่ 25/02/2012-17:03:37 -- 6,962 views
 

คำตอบ

Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาในกลุ่ม NSAIDs ทุกตัวมีผลต่อการทำงานของไต ขึ้นกับขนาดและระยะเวลาการใช้ยา โดยมีผลต่อไตในหลายรูปแบบ ได้แก่ 1. Acute renal failure โดยพบอุบัติการณ์การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ใช้ยา NSAIDs ที่มีค่าครึ่งชีวิตยาว 2. ภาวะ sodium retention 3. ภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่ง Indomethacin Naproxen และ piroxicam อาจมีผลเพิ่มความดันโลหิตได้มากกว่า NSAIDs ตัวอื่น 4. Nephrotic syndrome และ interstitial nephritis อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ทุกตัวโดยเฉพาะการใช้ยาในขนาดสูงและระยะยาว ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มนี้ควรติดตามค่าการทำงานของไตอย่างใกล้ชิดและอยู่ในความดูแลของแพทย์

Reference:
1. http://www.uptodate.com/contents/patient-information-nonsteroidal-antiinflammatory-drugs-nsaids-beyond-the-basics
2. Whelton A. Nephrotoxicity of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: Physiologic foundations
and clinical implications. Am J Med 1999; 106:13S–24S
3. Johnson AC, Ngnyen TV, Day RO. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis. Ann Intern Med 1994;121:289-3000

Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020