หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราเซตามอลค่ะ โรคพร่องเอนไซม์บางชนิด G-6-PD,Glucose-6-phosphate dehydrogenese ทานยาพาราเซามอลได้ไหมค่ะเพราะ เหตุใด เพราะ เภสัชกรบางท่านบอกว่าทานได้ บางทานบอกว่าทานไม่ได้

ถามโดย พิมพิศา เลิศรุ่งวิเชียร เผยแพร่ตั้งแต่ 10/03/2012-12:56:05 -- 20,722 views
 

คำตอบ

การใช้ยา paracetamol ในผู้ป่วยที่ขาดเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency) มีรายงานว่าสามารถทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ โดยเฉพาะการได้รับยาเกินขนาด ผู้ป่วย G6PD deficiency ถ้ามีความจำเป็นสามารถรับประทานยา paracetamol ได้แต่ก็ควรระวังการใช้ยา คือ ใช้ยาเท่าที่จำเป็นในขนาดน้อยที่สุดและระยะเวลาสั้นที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเม็ดเลือดแดงแตก อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะ G6PD deficiency ด้วย ดังนั้นการใช้ยาในผู้ป่วย G6PD deficiency เพื่อความปลอดภัยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับจากการใช้ยาค่ะ

Reference:
Hemolysis as a Potential Complication of Acetaminophen. Available: http://www.medscape.com/viewarticle/434465_3

Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020