หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาบางตัวมี phosphate เป็นส่วนประกอบ ทั้งใน excipient หรือ เกลือของตัวยาเอง อยากสอบถามว่า ถ้าผู้ป่วยที่จำเป็นต้องจำกัด phosphate เช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆ จำเป็นต้องคำนึงถึง หรือเอามาคิด phosphate intake ด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ

ถามโดย KD เผยแพร่ตั้งแต่ 20/02/2012-09:53:38 -- 2,801 views
 

คำตอบ

ยาที่มีเกลือ phosphate เป็นส่วนประกอบ เมื่อรับประทานเข้าไป จะมีโอกาสแตกตัวเป็นphosphateถูกดูดซึมในทางเดินอาหารได้ นอกจากในรูปแบบยาแล้วยังพบ phosphate จากอาหารด้วย โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน แต่ร่างกายจะสามารถดูดซึม phosphate ทั้งจากยาและอาหารที่ได้รับในปริมาณจำกัดประมาณร้อยละ 50-70 เท่านั้น ในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณ phosphate ควรจะนำปริมาณ phosphate ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาและอาหารแต่ละชนิด มาคิดรวมเป็น phosphate intake นอกจากนี้ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้องหรือทางเลือด จะมีการขจัด phosphate ออกไปในระหว่างฟอกไตด้วย ต้องหักลบปริมาณphosphateส่วนนี้ด้วย แล้วนำปริมาณphosphateที่เหลือไปคำนวณเป็นขนาดยา phosphate binder ที่เหมาะสม ต่อไป
Reference:
.National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 39:S1-S266,2002 (suppl 1)
ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020