หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาโรคงูสวัดมีโอกาสเป็นได้ในคนปกติมากไม่ครับ กี่% เป็นคนไม่เที่ยวผู้หญิง แต่ลักษณะทำงานเครียด นอนพักผ่อนน้อย และมีโอกาสเป็นซ้ำได้หรือไม่ครับ


รหัสคำถาม: 1882 ถามโดย: nut (บุคลากรทางสาธารณาสุข) เมื่อ: 21/01/2010-13:34:41 -- อ่านแล้ว 3650 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

งูสวัด เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผิวหนัง ทำให้มีผื่นตุ่มขึ้นเป็นแนวยาวๆ เช่นบริเวณชายโครง หรือบั้นเอว ทำให้ดูคล้ายถูกงูรัด โรคนี้มักไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ แต่บางรายหลังแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดประสาทนานเป็นปี หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้อัตราการเกิดโรค คือ 2.4 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย พบมากขึ้นตามอายุ และเกิดขึ้นได้พอๆกันทั้งในเพศชายและหญิงการเกิดโรคงูสวัดนั้นมีสาเหตุจากเชื้อ varicella zoster ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคชนิดเดียวกับ โรคอีสุกอีใส ซึ่งเมื่ออาการของโรคอีสุกอีใสหายดีแล้ว ไวรัสดังกล่าวจะไปหลบอยู่บริเวณ dorsal root ganglia หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันลดลงจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อีกครั้งปัจจัยที่มีผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ได้แก่- อายุที่เพิ่มขึ้น- ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงจากการได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ยาเสตียรอยด์ หรือยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ เป็นต้น- เป็นโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น AIDs- ได้รับการรักษาด้วย chemotherapy- ความเครียด เช่น การเจ็บป่วย พักผ่อนไม่เพียงพอ การได้รับบาดเจ็บ การซึมเศร้าจากการสูญเสียต่างๆ เป็นต้น- การผ่าตัดกระดูกสันหลัง หรือการฉายรังสีบริเวณเส้นประสาทไขสันหลังการกลับเป็นซ้ำของโรคนั้นพบได้น้อยมาก หากเกิดการกลับเป็นซ้ำแล้วมักจะเกิดในรูปของอาการปวดตามแนวเส้นประสาท (postherpetic neuralgia) มากกว่าอ้างอิงจาก:
Usatine RP. Herpes zoster. In: First CONSULT.[Online]. 2007 Aug 24 Available from: MD CONSULT; 2010. [cited 2010 Jan 22].
ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล