หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากให้เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาOmeprazole และยา lansoprazole

ถามโดย kunnika เผยแพร่ตั้งแต่ 02/09/2004-16:28:20 -- 4,353 views
 

คำตอบ

ยาทั้งสองนี้ให้ประสิทธิผลดีพอๆ กัน เมื่อคิดเปรียบเทียบเป็นขนาดมาตรฐาน (คือ omeprazole 20 มิลลิกรัมและ lansoprazole 30 มิลลิกรัม) และมีข้อบ่งใช้เหมือนๆ กัน คือนำมาใช้รักษา duodenal ulcer gastric ulcer, reflux oesophagitis, gastro-esophagitis reflux disease (GERD), eradication of H. pylori (ร่วมกับยาอื่น), Zollinger-Ellison syndrome (ZES)

Reference:
1. Altintas E, Sezgin O, Ulu O, et al. World J Gastroenterol 2004; 10:1656-8
2. Miner P Jr, Katz PO, Chen Y, Sostek M. Am J Gastroenterol 2003; 98:2616-20
3. http://www.drugdigest.org/DD/Comparison/NewComparison/0,10621,63-14,00.html

Keywords:
-

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020