หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาPropranolol กับ ยาBelara สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่

ถามโดย RainDay เผยแพร่ตั้งแต่ 24/03/2024-22:00:33 -- 328 views
 

คำตอบ

Belara เป็นชื่อการค้าหนึ่งของยาคุมกำเนิด ซึ่งมีส่วนผสมของ ethinyl estradiol 30 ไมโครกรัม กับ chlormadione acetate 2 มิลลิกรัม การศึกษาก่อนหน้านี้ถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ ethinyl estradiol, chlormadione acetate และ propranolol ไม่พบอันตรกิริยาซึ่งส่งผลรบกวนการออกฤทธิ์หรือส่งเสริมให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างยาทั้ง 3 ตัว กล่าวคือ ethinyl estradiol และสารกลุ่ม progestins ซึ่งรวมไปถึง chlormadione acetate [1] จะถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเอนไซม์ CYP3A4 [2] ในขณะที่ propranolol จะถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเอนไซม์ CYP2D6 [3] ดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถรับประทานยา propranolol ร่วมกับ Belara ได้

Reference:
1. PubChem. Chlormadione acetate [Internet].2024 [cited 2024 May 8]. Available from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlormadinone-acetate.
2. Zhang N, Shon J, Kim MJ, Yu C, Zhang L, Huang SM. Role of CYP3A in oral contraceptives clearance. Clin Transl Sci. 2018;11(3):251-260.
3. Yang F, Sharma SS, Bureik M, Parr MK. Mutual modulation of the activities of human CYP2D6 and four UGTs during the metabolism of propranolol. Curr Issues Mol Biol. 2023;45(9):7130-7146.

Keywords:
propranolol, Belara, ethinyl estradiol, chlormadione acetate, ยาคุมกำเนิด

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้