หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งครรภ์ได้7เดือน มีอาการหวัด หมอจ่ายยาฆ่าเชื้อMeiact 200mg วันละ2ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ปลอดภัยกับทารกในครรภ์ไหมค่ะ

ถามโดย Wajrr เผยแพร่ตั้งแต่ 08/03/2024-22:04:23 -- 674 views
 

คำตอบ

Meiact เป็นชื่อการค้าของ cefditoren ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มีข้อบ่งใช้ในการรักษา โรคปอดอักเสบในชุมชน คออักเสบติดเชื้อ ทอนซิลอักเสบ เป็นต้น [1] cefditoren จัดอยู่ในกลุ่ม pregnancy category class B นั่นคือจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่ายาไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ หรือจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่พบผลดังกล่าวจากการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก และไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีความเสี่ยงเมื่อมีการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 [2] โดยข้อมูลจากเอกสารกำกับยาพบว่าไม่มีการศึกษามากพอสำหรับการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ แต่มีการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า cefditoren ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการตั้งครรภ์ และไม่พบการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของตัวอ่อน [3] ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงสามารถใช้ยา Meiact (cefditoren) ได้

Reference:
1. MIMS. Meiact Cefditoren [Internet]. 2024 [cited 2024 Apr 30]. Available from https://www.mims.com/thailand/drug/info/meiact.
2. MIMS. Cefditoren [Internet]. 2024 [cited 2024 Apr 30]. Available from https://www.mims.com/thailand/drug/info/cefditoren?mtype=generic.
3. MIMS. Meiact use in pregnancy & lactation [Internet].2024 [cited 2024 Apr 30]. Available from https://www.mims.com/thailand/drug/info/meiact/use-in-pregnancy-lactation.

Keywords:
Meiact, cefditoren, pregnancy

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้